Visum en infrastructuur belangrijk voor economische ontwikkeling en toerisme

In de Surinaamse media is een zeer interessante mededeling gedaan door de regering van Suriname over de aanleg van infrastructuur. Door de regering is de bouw van 4 bruggen aangekondigd: een brug komt over de Surinamerivier bij Domburg, waarschijnlijk waar de dijk is, een andere komt te Leonsberg waar de boot oversteekplaats is. Er komt ook een brug over de Marowijnerivier. Verder is aangekondigd dat de Van ’t Hogerhuysstraat een 6-baans weg wordt. Interessant is ook dat er aanbestedingen zullen worden gedaan om de veerdienst Waterkant-Meerzorg weer operationeel te maken. Dat zijn zeer interessante aankondigingen die in het voordeel van Suriname zijn. De bruggen die zijn aangegeven die zullen maken dat de doorstroming van het verkeer beter zal zijn en dat de file op de brug over de Surinamerivier zal afnemen. Ook de veerdienst van Meerzorg zal deze zelfde functie hebben. Wanneer deze projecten zijn uitgevoerd zal een lange klacht van de urenlange files op de Bosje-brug tot het verleden gaan behoren. De kleine bootjes die er ook waren in de periode toen het veer de veerdiensten onderhield, zijn er nog steeds. Er zijn veel mensen uit Commewijne die in Paramaribo werken en elke dag de kleine boot nemen. Velen doen dat zonder een veiligheidsvest. Dat stukje moet geordend worden, omdat het niet verplicht zou zijn een veiligheidsvest te dragen. We hebben recent een aantal gevallen meegemaakt van boten die zijn gekapseisd en mensen zijn verdronken. De vraag rijst of de veerdiensten zodanig veel personen zullen kunnen vervoeren dat de druk op de brug afneemt. Bij meerdere veerboten met een grote capaciteit zou dat wel het geval kunnen zijn. Het is wel zo dat iedereen die voor werk naar Paramaribo moet tussen 07.00 en 08.00 uur al aan het werk moet zijn. Daarna is men op weg naar huis tussen 15.00 en 17.00 uur. Dan zijn er rond die tijden files die heel traag lopen. De toegevoegde waarde van de veerdiensten moet goed nagegaan worden, maar het is niet vanzelfsprekend. Waarschijnlijk is het ook niet de bedoeling, dat de veerdienst het brood uit de mond neemt van de kleine boothouders die verenigd zijn. Er moet ook in het belang van het toerisme een ordening komen in deze sector. Zo moeten alle boten een in een standaarduitvoering te zijn en moeten ze allemaal in dezelfde kleur te zijn. Alle kleine boten krijgen dan een kentekennummer van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, directoraat Transport. Dat kentekennummer moet men kopen en dat moet op een standaardplek worden aangebracht. Tot nu toe zijn de kleine boten in Suriname zeer amateuristisch qua presentatie met een enkele uitzondering daargelaten. Namen van de veerhouders worden gewoon snel neergekwakt op een stuk hout en dat wordt dan op de boot getimmerd. Suriname kan het voorbeeld van andere landen nemen. We kunnen gaan naar bijvoorbeeld gele bootjes. Er moet een Besluit Veiligheid Binnenvaart komen waarbij TCT de veiligheidsregels vaststelt voor alle boothouders en met consequenties als men zich niet aan de regels houdt. De verschillende bruggen en de veerdiensten zullen het aangezicht van de Surinamerivier veranderen en de aan- en afstroom naar en van Paramaribo wijzigen. Daardoor vindt verdeling van het binnenstromen van het verkeer vanuit Commewijne en Zuid-Wanica en Para plaats. De vraag blijft echter wat er met de opstoppingen in Paramaribo zal gebeuren. Daarvoor zijn er geen plannen bekend. We hebben niet lang terug geschreven dat het niet fout en sinecure is om kleine fly-overs in Suriname te bouwen. Het gaat in deze echt niet om technologische hoogstandjes die ontwikkelingslanden zich niet zouden kunnen veroorloven. De eenvoudige fly-overs, zoals die er talrijk voorkomen in Nederland, zijn eenvoudige bouwwerken die door Surinaamse bedrijven zou kunnen worden gedaan. Er zijn wegen in Suriname waar het elke spitsuur in de ochtend en middag een irritatie is in de files. We denken dan aan de Indira Gandhiweg, de Van ’t Hogerhuysstraat, de Gemenelandsweg, de Commisaris Weytinghweg, de Wagenwegstraat en de Wilhelminatraat, om er maar enkele te noemen. Suriname moet de infrastructuur verder verbeteren waardoor de files waarin mensen uren vastzitten, afnemen. Het moet eens berekend worden hoeveel miljoenen we verliezen door met zijn allen uren in de file te zitten. De economie zal er wel bij varen. En dat geldt ook voor het visumvrij maken van Suriname. Er moet wel een database zijn waardoor wel duidelijk is wie Suriname allemaal binnenkomt. Suriname moet laagdrempelig worden voor toeristen, maar aan de andere kant moet worden voorkomen dat Suriname een toevluchtsoord wordt voor criminelen. Er zijn gevallen geweest in het recente verleden waar criminelen uit Nederland, het Caribisch gebied en Guyana hun toevlucht namen tot Suriname. Enkelen zijn hier ook geliquideerd. Zelfs  criminelen die tot de beruchte ‘Mocro Maffia’ in Nederland behoorden, zijn hier geliquideerd. Toeristen zullen Suriname niet alleen aandoen met opheffing van de visumbeperking. Daarvoor zal het directoraat Toerisme agressief een aantal maatregelen moeten treffen samen met de sectororganisaties en bedrijven om het toerisme in Suriname te standaardiseren. Het wiel moet niet opnieuw uitgevonden te worden.  

error: Kopiëren mag niet!