BEP bestaat 49 jaar: Tijd voor vernieuwing!

De politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) bestaat deze maand, om precies te zijn op vrijdag 29 april, 49 jaar. De partij werd op 29 april 1973 opgericht. Omdat de BEP lange tijd de aandacht heeft gericht op de ontwikkelingsachterstand van de Surinamers in het achterland en haar wijze van profilering, is ook zij, net als bijna alle andere politieke partijen in het land, gekwalificeerd geworden als etnische politieke partij. Dat valt niet te ontkennen.

Na 49 jaar, heeft de BEP uit de opgaande en neergaande ontwikkelingen binnen en buiten de partij veel geleerd. Een van de belangrijke lessen is dat zeggen of opschrijven dat je er voor elke Surinamer bent, makkelijker gezegd is dan gedaan. Het vertegenwoordigen van een andere en zijn belangen bepleiten, vraagt om onder meer inleving, ontmoeting, communicatie, openheid, creativiteit en inventiviteit.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de BEP gedurende haar 49-jarige bestaan te veel in een ivoren toren heeft geleefd. Op grond van een evaluatie van de verkiezingen van 2020 en een doorlichting van de partij in 2021, zit de BEP nu in een vernieuwingstraject. Ja, het is tijd voor de BEP om veranderingen door te voeren. De nieuwe BEP gaat terug naar het electoraat, geeft de structuren terug aan de leden en gooit de deuren open voor sympathisanten uit alle delen van de bevolking om mee te helpen aan de vestiging van een humanere Surinaamse Staat. Een humanere Suriname met een coöperatieve economie waar productie en sociale zekerheid hand in hand gaan. 

De partij is bezig uit te groeien tot een landelijk opererende politieke organisatie die in alle districten activiteiten zal gaan organiseren. U hoeft niet noodzakelijk lid te worden van de partij om een bijdrage te kunnen leveren. Als u het nationale doel van de partij, “vestigen van een humane Surinaamse Staat (een staat waarvan de contouren ervan de bevolking weerspiegelt, zonder elke vorm van overheersing) en een coöperatieve economie” (een economisch systeem waarin samenwerken tussen actoren centraal staat), onderschrijft en u de nodige deskundigheid in huis heeft, dan bent ook u welkom bij de nieuwe BEP!

De BEP plaatst haar jaardag in het teken van de huidige crisis in het land. De economische, financiële, sociale en milieucrisis raakt iedereen. Vooral de armoede en de watersnood eisen de aandacht. De watersnood in Brokopondo brengt de burgers daar terug naar de periode toen het water door de Afobakkadam in de Surinamerivier steeg, het meer vol liep en ze gedwongen hun huizen en hard moesten achterlaten. Reden genoeg voor de partij om in haar feestmaand soberheid te betrachten. De BEP leeft mee met de bevolking van Brokopondo en andere delen van ons land en steekt hen een riem onder het hart in deze watersnoodsituatie. Speciaal tegen de bevolking van het binnenland zegt de BEP: U heeft altijd met het water geleefd; u weet kundig ermee om te gaan. Gebruik uw creativiteit en solidariteit in deze moeilijke tijden!

BEP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!