Armand Zunder: “Geen vreugde stemming voor arbeiders op 1 mei”

De dag van 1 mei oftewel de Internationale Dag van de Arbeid zondag aanstaande, zal voor de arbeidende klasse in Suriname geen enkele reden met zich meebrengen om in een vreugde stemming te verkeren. Als gevolg van de financieel-economische crisis en de Covid-19 pandemie is de werkgelegenheid in het land flink afgenomen, de koopkracht van het inkomen door inflatie geërodeerd en het minimum uurloon van SRD 8,40, dat van 2019 dateert, nog steeds niet aangepast. Dit zegt Armand Zunder, woordvoerder van de Raad voor de Vakcentrales in Suriname (Ravaksur).  

Ravaksur zal de kwestie van minimum uurloon vandaag, vrijdag, als urgentiepunt onder de aandacht brengen van Arbeid-minister Steven Mac Andrew tijdens een kennismakingsontmoeting. De kwestie minimum uurloon zit de vakbeweging erg hoog en heeft bij de vorige minister van Arbeid, Rishma Kuldipsingh, tot enige spanning geleid. Ravaksur had zelfs gedreigd met arbeidsonrust, indien de regering ervoor kiest om geen rekening te houden met haar standpunten met betrekking tot het minimum uurloon en de armoedegrens.

Voorstel niet realistisch

De vorige Arbeid-minister staat achter het voorstel van de Nationale Loonraad om het minimum uurloon naar SRD 15,49 te brengen. Het duurde volgens de minister allemaal te lang en het voorstel van de Loonraad zou aan president Chandrikapersad Santokhi worden aangeboden voor finale goedkeuring. Ravaksur zegt zich absoluut niet te kunnen vinden in het voorstel van de Loonraad om het minimumuurloon naar SRD 15,49 te brengen. Dit bedrag vindt ze compleet buiten de realiteit, gelet op de inflatiecijfers en de effecten van de importinflatie van de afgelopen maanden. Ravaksur komt volgens eigen berekeningen op een minimum uurloon van rond de SRD 23, doch zegt te kunnen leven met een bedrag van SRD 20,40. 

Ook in een voorstel van de Commissie Armoede Grensbepaling om deze vast te stellen op SRD 3.097 kan Ravaksur zich niet in vinden. Volgens haar heeft men verkeerde uitgangspunten gehanteerd. Men gaat uit van 1 volwassen persoon. De realiteit is volgens Ravaksur echter een heel andere, met name dat in de praktijk er altijd sprake is van de aanwezigheid van meerdere kinderen in een gezin. Het voorstel van de vakbeweging is om ten minste uit te gaan van 1 volwassene + 1 kind. Op basis hiervan komt Ravaksur op een bedrag van SRD 4.028. 

Spoedige overeenstemming

Armand Zunder zegt de hoop uit te spreken dat met het aantreden van de nieuwe Arbeid-minister Steven Mac Andrew de ontstane situatie als gevolg van de verschillen in inzichten met betrekking tot het minimum uurloon en armoedegrens “ge-reset” kan worden en dat de overheid en de vakbeweging elkaar gauw kunnen vinden. Volgens Zunder is het bereiken van een overeenstemming van groot belang, omdat grote groepen arbeiders in de particuliere sector achterlopen met hun lonen. Met een minimum uurloon van SRD 8,40 komen een wachter en een interieurverzorger bij de overheid al rond de SRD 4.000 per maand aan loon. Dezelfde categorie arbeiders in de particuliere sector komt net boven de SRD 2.000. Deze situatie en de vooruitzichten dat de prijzen van voedsel, brandstof en andere zaken de komende tijden als gevolg van de situatie in de wereld nog verder zullen stijgen, zijn volgens Armand Zunder geen redenen voor de arbeidende klasse in Suriname om in een vreugde stemming te verkeren.

SS

error: Kopiëren mag niet!