Aanhoudende regenval zorgt voor wateroverlast in Apoera en Section

Als gevolg van de aanhoudende regenval zijn percelen en huizen van bewoners in de dorpen Apoera en Section onder water gelopen. Te Sandlanding zijn ook enkele percelen onder water gelopen, zo bericht het Burger Informatie Centrum Kabalebo donderdag 28 april.

De districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo, Josta Lewis, is donderdagmorgen zelf poolshoogte gaan nemen om zo een inventarisatie te kunnen maken van de opgelopen schade. Dit rapport zal worden opgestuurd naar het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, om verder na te gaan hoe de burgers van meer schade bespaard kunnen blijven en of gecompenseerd kunnen worden.

Mogelijk verstopte duikers

Verder is de buitendienst van het districtscommissariaat druk bezig met het zoeken naar de oorzaak van de wateroverlast om zo snel mogelijk daarin een oplossing te brengen. Het vermoeden bestaat er dat er verstoppingen zijn bij duikers die ervoor moeten zorgen dat het water afgevoerd kan worden naar de rivier. Op enkele plekken is geconstateerd, dat het water in de goten blijft zitten en niet door kan stromen. Dit terwijl het water op andere plekken wel normaal wegstroomt.

Ongekend – Veel burgers maken dit voor het eerst mee

Het is ongekend dat men in dit gebied te kampen heeft met wateroverlast. Vele burgers gaven aan dat ze dit voor het eerst meemaken. Ze hebben enkele keren wel wat water op hun erf gehad, maar dat trok al snel weg. Velen zijn in de avond wakker geschrokken en merkten dat het water hun huis binnen was gedrongen. Ijskasten en andere apparatuur moesten terstond hogerop geplaatst worden om ergere schade te voorkomen. Desondanks lijkt de geleden schade erg groot te zijn.

Lorenso Kasmani, operational forecaster van de Meteorologische dienst Suriname, meldt dat zich  een tropische golf boven de westgrens van Suriname bevindt, die richting Guyana gaat. De gemeten neerslag in  het westen, met name te Apoera, is 101.4 mm. Dit is veel hoger dan de gemiddelde neerslag per m2. De voorspelling voor de komende periode is dat in de middag er nog wat neerslag zal zijn, maar dat het de komende dagen zal afnemen.

PK/BIC Kabalebo

error: Kopiëren mag niet!