Aandeelhouders verlenen decharge aan NV Havenbeheer Suriname

De NV Havenbeheer heeft een aantal strategische projecten die uitgevoerd moeten worden in partnerschap met Port of Antwerpen International voor capaciteitsversterking. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) houdt zich momenteel bezig met de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor deze projecten. 

Havenbeheer kan verder gaan met toekomstige planning

Een algemene aandeelhoudersvergadering werd donderdag belegd om decharge te verlenen aan De NV Havenbeheer door de aandeelhouders. 

De bedoeling van die vergadering was om de aandeelhouders de gelegenheid te geven decharge te verlenen aan zaken van de NV Havenbeheer waarvoor nog geen decharge verleend was. Decharge is het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doen de aandeelhouders afstand van het vorderingsrecht op de jaarrekeningen van NV Havenbeheer Suriname.  Dit betekent, dat NV Havenbeheer aan de hand hiervan verder kan gaan met de toekomstige planning en exploitatiebudgetten en liquiditeitspositie die daarmee samenhangt. 

“Een mooi moment”

“Vandaag is een mooi moment, omdat wij de achterstand hebben kunnen verkleinen en wij hierdoor ook gerichter de toekomst in kunnen gaan”, aldus TCT-minister Albert Jubithana.

“De strategische partnerschappen zullen meer invulling moeten geven door informatie en adviezen in te winnen bij zusterbedrijven zoals Staatsolie zodat de ontwikkeling van het land integraal kan plaatsvinden”, zegt de bewindsman, “Wij moeten meer gaan uitlijnen en zaken samen aanpakken zodat wij elkaar hierin kunnen versterken”. 

Het beleid van het ministerie is erop gericht, dat NV Havenbeheer hierin stappen vooruit gaat maken, zodat dit uiteindelijk werkgelegenheid kan opleveren en ook de kwaliteit van het leven van de Surinaamse burger kan verbeteren. “We zien hoeveel knowhow wegtrekt, dus moeten wij hier mogelijkheden gaan creëren voor de generaties na ons, met name degenen die in de schoolbanken zitten, zodat zij ook zien dat er ontwikkeling op komst is, niet alleen in olie en gas, maar in de hele keten waarvan Havenbeheer deel uitmaakt”, stelt de minister. 

Tijdens de vergadering van de aandeelhouders en de president is de interesse voor het aanleggen van een diepzeehaven in Nickerie ook aan de orde gekomen. Maar, de Communicatie Dienst Suriname vermeldt in haar persbericht niet wat inhoudelijk is gezegd, besproken, over de mogelijke aanleg van een diepzeehaven in Nickerie. Er wordt al langere tijd over zo’n haven gesproken, maar voorzover bekend staat nog niets honderd procent vast, het blijft vooralsnog bij woorden en feitelijk weinig transparantie naar de samenleving.

PK/CDS

error: Kopiëren mag niet!