Commissie Georganiseerd Overleg voor Militairen na zo’n 11 jaren ingesteld

Belangenorganisatie voor militairen historische mijlpaal

President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag de Commissie Georganiseerd Overleg voor Militairen ingesteld, om te voorzien in de jarenlange behoefte vanuit militairen aan een belangenorganisatie. 

De commissie zal zich buigen over militaire rechtspositionele aangelegenheden, de primaire en secundaire voorzieningen voor de doelgroep. 

De president heeft in bijzijn van de minister van Defensie Krishna Mathoera en minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken de Commissie ingesteld. De commissie bestaat uit de vertegenwoordigers van de verschillende krijgsmachtdelen waaronder de Luchtmacht, Marine, Militaire Politie, en de Landmacht. Daarnaast bestaat zij ook uit vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Sherif Abdoelrahman, voorzitter van de commissie, spreekt van een historische mijlpaal. Het staatsbesluit om deze commissie op te richten werd al in 2010 opgenomen. De instelling van de commissie is ingevolge de Wet Rechtspositie Militairen (S.B. 1996, no. 28), artikel 6. 

De Commissie zal zich voornamelijk richten op rechtspositionele zaken zoals bevorderingen en toelagen. “Elke krijgsmacht heeft zijn vertegenwoordiging in de commissie, en via de vertegenwoordiger worden dan rechtspositionele aangelegenheden aangekaart” stelt Abdoelrahman.

Waarnemend bevelhebber luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen is van mening dat zo’n commissie past bij modern leiderschap. “Het is vanuit het modern leiderschap altijd goed om jouw personeelsleden ook een bepaald niveau of graad van participatie te laten hebben.” De legerleider vindt het belangrijk dat dit orgaan bestaat dat in overleg treedt met de gelederen omdat soms beleidsmaatregelen die al in proces zijn gezet heel vervormd op de bestemde plekken aankomen.

error: Kopiëren mag niet!