Centrale Bank start nulmeting naar hiaten en knelpunten van financiële inclusie

Voor de ontwikkeling van een Nationale Financiële Inclusie (Gelijke financiële kansen voor iedereen) Strategie (NFIS) en Nationale Financiële Educatie (Financiële geletterdheid) Strategie (NFES) zijn betrouwbare data een noodzaak. Vandaar dat de Centrale Bank van Suriname, CBvS, heeft gemeend een nulmeting te doen naar de hiaten en knelpunten van financiële inclusie en educatie en daarmee de beginsituatie in Suriname vast te stellen. 

Met de verzamelde data zal de CBvS beleid formuleren om financiële producten en diensten toegankelijker en geschikter te maken voor degenen die tot nog toe uitgesloten zijn van het formele financiële systeem. Dit project is opgenomen in het Strategisch Plan 2021-2024 van de CBvS.

Voor het verwezenlijken van dit project krijgt de CBvS de ondersteuning van de internationale organisatie de ‘Alliance for Financial Inclusion’ (AFI). Het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) zal de enquête uitvoeren onder de doelgroep; de beroepsbevolking in de leeftijdsklasse 15 jaar en ouder. 

Er zullen verbanden gelegd worden tussen de 3 indicatoren: de toegang tot, het gebruik en de kwaliteit van financiële producten en diensten aangeboden door formele financiële instellingen in Suriname. Er zal met name informatie over gender, jeugd en ondernemerschap verzameld worden.

Voorafgaand aan het nationale onderzoek, zal er een pilotstudie plaatsvinden in Paramaribo, Saramacca en Brokopondo. De steekproefomvang van de pilotstudie, die gepland staat voor de eerste twee weken van mei 2022, bedraagt 420 eenheden. Na de uitvoering van de pilotstudie zal in de periode juli tot en met september 2022 het groot onderzoek plaatsvinden in alle tien districten, met een steekproefomvang van 3.577 eenheden.

De steekproef zal genomen worden door het Algemeen Bureau voor de Statistieken (ABS).

Middels een digitale gestandaardiseerde enquête zullen de data verzameld en verder verwerkt worden. Om dit onderzoek uit te voeren zullen ongeveer 20 enquêteurs van het IMWO goed getraind en geïnstrueerd worden. De enquêteurs van het IMWO zullen tijdens het onderzoek duidelijk herkenbaar zijn aan hun naambadge.

De Centrale Bank van Suriname rekent op de medewerking van de samenleving bij het invullen van de enquête ten einde dit project succesvol te doen verlopen.

error: Kopiëren mag niet!