Boetes Bigi Pan op hun plaats, maar wel aan de lage kant

Er wordt jaar en dag opgeroepen dat de burgerij rekening houdt met gesloten seizoenen. Surinamers houden ervan om Anansi te spelen, ze willen zogenaamd slim zijn zonder naar school te gaan, de regels omzeilen en niet gepakt worden. Daar scheppen ze veel behagen in. Gesloten seizoenen worden niet gerespecteerd, ook door Nederlanders die in hun land zich keurig aan de regels houden. Dan hebben we ook ‘bag limits’ waaraan men zich in het land niet wil houden. Het is in het open seizoen toegestaan om op bepaalde dieren te jagen, maar er is een limiet aan hoeveel dieren door 1 jager mogen worden geschoten. We zien heel vaak dat mensen zich niet aan de bag limiet houden. Dat is dan gewoon op social media te zien.

Er zijn mensen die het tot hun beroep hebben gemaakt om op wild te schieten en ‘busmeti’ aan de consumenten ten verkoop aan te bieden. De vraag rijst of men vanwege de beperkingen van de bag limits op zo een manier zichzelf en een gezin kan onderhouden. Want wat doe je dan in het gesloten seizoen? Wat doe je met de weinige dieren die je mag schieten?

Heel regelmatig zien we ook dat op beschermde dieren wordt geschoten. We lezen ook regelmatig dat schildpadeieren worden gestroopt. Wij denken dat dit niet kan zonder de medewerking of medeplichtigheid van de lokale bevolking aldaar. Wij vinden ook dat de regering in elk geval heeft nagelaten om de lokale bevolking tot een partner te maken in de bescherming van zowel de beschermde dieren als schildpadden en jaguars als de bescherming van het bos.

We zien verder in Suriname dat burgers zonder vrees voor maatregelen lege plastic flessen, rode en groene bierblikken van de bekende biermerken en verpakkingsmateriaal uit het raam gooien. Maar, we zien ook steeds illegale goudwinning waarbij mensen zelfs dichtbij de hulpdammen bij het Brokopondo Stuwmeer naar goud graven en de integriteit van het stuwmeer in gevaar brengen. Wanneer er hier incidenten gebeuren, zullen de gevolgen tot in het bewoonde gebied in Para, Wanica en Paramaribo voelbaar zijn en zeker in de directe omgeving. Er worden geen belastingen betaalt en de directeur van Belastingen praat dat goed.

Er is in elk geval nooit 1 keer in de afgelopen 12 jaar opdracht of instructie gegeven aan Juspol om regelgeving met betrekking tot deze vervuiling aan te pakken. Evenmin is aan de politie de instructie gegeven om op basis van de Politiestrafwet vervuilers te beginnen te beboeten. Het zou ons niet verbazen als de boetes symbolisch laag zijn geworden, maar daar kan gecompenseerd worden met de nieuwe boeteregels die in 2015 zijn aangenomen. De laagste boete was toen maximaal SRD 10.000. We hebben in de afgelopen 15 jaar niet 1 geval gemeld gehad waarbij een vervuiler een fikse boete heeft gehad. Intussen ziet Suriname er uit als een varkensstal.

De regering van Suriname is over het algemeen populistisch. Men ziet dat dingen verkeerd gaan en het land kapot maken, maar als men het gevoel heeft dat schuinsmarcheerders zullen klagen, dan zal men de maatregelen niet treffen. Want dat zou kunnen leiden tot stemverlies. Hoge boetes kunnen als volksonvriendelijk worden aangemerkt, strenge regels ook.

De regering houdt er rekening mee, dat de Surinamer vrij wil zijn, zo vrij als een varken. Het gevolg is dat het land een ‘varkensstal’ is. Kijk maar naar de goten en de kreken. De oude rommel wordt zichtbaar elke keer wanneer de bermen worden gemaaid. En dan duurt het niet lang voordat de Surinamers nieuwe blikken en flessen op de berm gooien. Het is een heel goed geluid dat de politie 5 stropers een fikse boete van SRD 120.000 heeft opgelegd voor illegaal vissen in Bigi Pan. De boete (gemiddeld SRD 24.000 per persoon) is behoorlijk aan de lage kant. Daarmee schrik je stropers echt niet af. Wat ook moet gebeuren is dat de straf van gevangenisstraf of hechtenis ook moet worden toegepast.

Mensen zijn hardnekkig en zijn constant bezig om Suriname kapot te maken. Men negeert de wetten en de handhavers. Bij de overtreders werden 5 emmers tilapia aangetroffen. De politie meldt dit en we hopen niet dat het gewoon bij een actie blijft om te tonen dat de politie en de jachtopzieners in het gebied niet slapen. Overigens zijn er in het openbaar klachten geuit tegen leidinggevende politiefunctionarissen in Nickerie over hun corruptief gedrag. Van de jachtopzieners horen we niet veel en dat duidt ook op een corruptieprobleem. Want met wat er aan illegaliteit gaande is, is het niet mogelijk dat de jachtopzieners niets te melden hebben.

Nu wordt gemeld dat de 5 overtreders in verzekering waren gesteld door de politie, nadat zij waren aangehouden door jachtopzieners. Beweerd wordt dat de overtreders geld zullen lenen bij een geldschieter om een borgsom te betalen om op vrije voeten te komen. Het is totaal niet van belang dat de tilapia’s een waarde van SRD 1.000 hadden. Het is verwerpelijk, ook van de media, om te vermelden dat men maar op twee flamingo’s heeft geschoten. Op 1 flamingo schieten mag ook niet. De boete van SRD 20.000 moet dan ook betaald worden. Er is met een illegaal net gevangen. De stropers hadden geen visvergunning voor Bigi Pan. Het is in elk geval opmerkelijk en verdacht hoe een medium probeert om boetes die opgelegd zijn te bespreken en teruggekeerd te krijgen. Dat is onethisch. De handhavers moeten niet alleen tegen stropers, maar ook tegen de vervuilers hard optreden, na 1 keer een algemene waarschuwing af te vaardigen.

Burgers moeten aangemoedigd worden om bewijs van vervuiling en de vervuilers anoniem te droppen bij de politie tegen een kleine beloning. De handhavers, waaronder de jachtopzieners, moeten zo door blijven gaan met voorlichten, waarschuwen en boetes opleggen. Het zou verwerpelijk zijn als onder het mom van ‘we zijn landbouwers en we zijn arm’ boetes worden teruggedraaid en handhavers worden teruggefloten.   

error: Kopiëren mag niet!