Wet Reisdocumenten heeft niets te maken met visumvrij reizen

De kwestie van visumvrij reizen van Surinaamse staatsburgers naar welk land dan ook staat volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op geen enkele manier in relatie met de ontwerpwet Reisdocumenten welke thans in behandeling ligt bij de Nationale Assemblee.

Het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er wel op gericht om het personenverkeer naar en van Suriname, met de daarbij horende procedures en regelgeving, te vergemakkelijken. Volgens de minister staat in de huidige moderne tijd het personenverkeer onder grote druk van allerlei regelgeving en procedures die internationaal algemeen toepasbaar zijn, en dat het zaak is dat Suriname op de juiste wijze hierop inspeelt. Minister Ramdin vindt het van groot belang om de bewegingsvrijheid van Surinamers te faciliteren.

De ontwerpwet Reisdocumenten voorziet erin, dat paspoorten worden aangemaakt die fraudebestendiger zijn middels opname daarin van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen. De opname van biometrische gegevens biedt de mogelijkheid om identiteitsfraude tegen te gaan. 

Reisdocumenten met biometrische gegevens zullen leiden tot een verbeterd elektronisch beheer.

Schengenlanden

Minister Ramdin merkte dinsdag tijdens het debat in het parlement op, dat de regering wel bezig is te lobbyen voor het visumvrij reizen van Surinamers naar de Schengenlanden. Met landen als Frankrijk, België en Nederland zijn hierover besprekingen gevoerd voor ondersteuning bij een eventueel formeel verzoek van Suriname bij de Europese Unie (EU). Het hebben van biometrische paspoorten is een van de voorwaarden om het een dergelijk verzoek bij de EU te doen. Maar, het betekent volgens minister Ramdin nog niet dat bij goedkeuring van de wet Reisdocumenten er al sprake zal is van een situatie van visumvrij reizen naar Europa. Zover zal het nog niet zijn. De procedure van formele aanvraag daartoe bij de EU zal na de goedkeuring van de wet wel in gang gezet kunnen worden.

 SS

error: Kopiëren mag niet!