Staatsolie en Chevron ondertekenen productiedelingscontract voor het offshore-Block 7

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) en Chevron Exploration Suriname Limited (Chevron) breiden hun samenwerking in het shallow offshore-gebied van Suriname uit. Daaroe werd dinsdag een productiedelingscontract voor het offshore-blok 7 ondertekend, zo laat Staatsolie woensdag 27 april weten.  

Met de ondertekening van het productiedelingscontract (Production Sharing Contract, PSC) heeft Chevron exploratie-, ontwikkelings- en productierechten in Block 7 verkregen. Staatsolie heeft via zijn dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. (POC) een participatie-aandeel van twintig procent. De samenwerking tussen POC en Chevron werd bekrachtigd met de ondertekening van de Joint Operating Agreement (JOA) waarin de afspraken tussen partners zijn vastgelegd. 

De overeenkomsten stellen Staatsolie in staat om vanaf de eerste dag een actieve rol te spelen in het partnerschap. De kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Chevron. De exploratieperiode zal zoals opgenomen in de PSC van Block 7 acht jaren duren, opgedeeld in drie fases. 

Lokale participatie

In de PSC is ook opgenomen dat Chevron voorkeur dient te geven aan materiaal, diensten en producten die door Surinaamse bedrijven worden aangeboden. Voorwaarde is wel dat die voldoen aan gestelde kwaliteits-, prijs- en overige commerciële eisen. Op deze manier wordt lokale participatie binnen de offshore-olie-industrie bevorderd. 

De ondertekening van deze contracten draagt bij aan Staatsolies inspanningen om natuurlijke hulpbronnen in de offshore te zoeken en tot ontwikkeling te brengen ten voordele van Suriname. Staatsolie is er enthousiast over dat hij Chevron, een internationale oliemaatschappij van wereldklasse, opnieuw heeft kunnen uitnodigen voor een blok in de offshore, waarmee de aantrekkelijkheid van het offshore-areaal van Suriname extra wordt bevestigd. 

Block 7 ligt in het westen van het ondiepe offshoregebied en heeft een grootte van 1.867 km2. Het contract werd ondertekend door Algemeen Directeur Annand Jagesar van Staatsolie, POC Director Rekha Bissumbhar en Suriname Country Manager van Chevron Channa Kurukulasuriya. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen was namens de aandeelhouder (de Staat Suriname) aanwezig bij de ondertekening op het hoofdkantoor van Staatsolie. 

In oktober 2021 ondertekenden Staatsolie en Chevron een PSC voor Block 5, waarbij Staatsolie via zijn dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. (POC) een participatie-aandeel heeft van veertig procent. In december 2021 droeg Chevron een derde van haar participatiebelang van zestig procent in Block 5 over aan Shell (KE Suriname BV). POC behield zijn deelneming van veertig procent als niet-uitvoerende partner.

error: Kopiëren mag niet!