Beste Bachelor-afgestudeerde Rechtenstudent overhandigt thesis aan minister Ramdin

Abigail Mohammedamin, beste afgestudeerde van de Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), heeft maandag 25 april haar thesis overhandigt aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zo bericht het ministerie.

Dubbele belastingen over winsten obestakel voor investeerders

Met het onderwerp ‘Dubbele belasting in Internationaal context’ heeft zij het belang van het hebben van belastingverdragen in het kader van het stimuleren van Foreign Direct Investment (FDI) in Suriname, onderzocht. Mohammedamin heeft met het schrijven over dit onderwerp een beeld kunnen scheppen van dubbele belastingen als een obstakel voor de groei van buitenlandse investeringen in Suriname. Belangrijk voor het aantrekken van buitenlandse investeringen is dat een buitenlandse investeerder niet aanloopt tegen dubbele belastingen over de winsten, die hij in Suriname hoopt te maken. 

De pas afgestudeerde zei, dat haar onderzoek kan bijdragen aan het vormen van maatregelen door de overheid, waarmee het aantrekken van FDI naar Suriname wordt bevorderd. Dit kan ervoor zorgen dat Suriname verrijkt wordt met kennis en kapitaal om haar natuurlijk potentieel verder te ontwikkelen, waardoor de economie wordt versterkt ten bate van de welvaart en welzijn in Suriname. 

In haar thesis heeft Mohammedamin enkele aanbevelingen gedaan die de regering moeten prikkelen op korte termijn stappen te ondernemen om deze welvaart te bereiken.

Minister Ramdin was zeer ingenomen met deze prestatie, ook vanwege de aanbevelingen, onder andere om Suriname als volwaardig lid van de CARICOM, op korte termijn het CARICOM-belastingverdrag te laten ratificeren. De bewindsman gaf mee dat dit zeker wordt meegenomen in de CARICOM-vergaderingen die gehouden zullen worden in Suriname.

Abigail Mohammedamin zei ook, dat zij in het eerste jaar, in 2018, alle vakken behaalde, waardoor zij in aanmerking kwam voor plaatsing op de ‘Dean’s List’ en daarvoor een ‘Outstanding achievements award at the Bachelor Programme of the Faculty of Law’ verkreeg. Ze werkt aan haar masterstudie aan de AdeKUS.

error: Kopiëren mag niet!