Opmerkelijke toename schietscholen in Suriname

De verschillende schietscholen die nu vanwege de opgeheven Covid-maatregelen hun deuren weer openen doen de vraag rijzen bij de gemeenschap of het daadwerkelijk nodig is dat het voor burgers van eminent belang is om te weten hoe te schieten. Ook de toename van het aantal schietscholen is opmerkelijk vanwege alle angst die er zit bij de burgers als het gaat om de veiligheid van henzelf en hun naasten.

Betaalde cursus

Net als alle andere opleidingen moet betaald worden om deel te kunnen nemen aan zo’n schietcursus waarbij de vaardigheden om een wapen te gebruiken centraal staan. Daarnaast wordt op verschillende andere wijzen getracht de deelnemers bewust te maken wat hun positie als persoon achter het wapen is. 

Rinaldo (25) zit op een bekende schietschool in Suriname, hij is militair van beroep en wil zichzelf trainen om sneller een wapen te kunnen gebruiken op diverse momenten. Hij doet zijn relaas over deze belangrijkste kwestie met de redactie van Dagblad Suriname

Opleidingen staan in het verlengde van opleidingen bij de gewapende machten

Deze opleiding is voor Rinaldo een belangrijke opleiding en hij is van mening, dat veel meer mensen zich zouden moeten laten begeleiden vooral als het gaat om mensen die werkzaam zijn binnen de gewapende machten. Dit is voor hen een oefening om in geval van het ontbreken van bepaalde technieken die bij te leren. Andere burgers hebben natuurlijk een vrije keus en mogen zich ook aansluiten bij deze scholen. “Het is wel belangrijk dat je weet waarom je naar zo een schietschool wilt gaan”, zegt Rinaldo. Voor hem is het belangrijk, dat ook de schietschool leidingen dit vragen aan hun cursisten. Bij hem op de opleiding werd het wel gedaan, dus vandaar dat hij het belangrijk vindt, dat men weet waarom men graag zichzelf inschrijft op zo’n opleiding.

Economische situatie

De economische situatie in het land vormt aldus Rinaldo een trekpleister voor leden van roversbenden. Vaak wanneer men denkt aan het zichzelf bewapenen dan gaat het bij hen als eerste erom dat ze zich moeten kunnen verdedigen bij een roofoverval of enig ander moment dat het een dringende noodzaak is dat ze hun wapen tevoorschijn halen, maar dan vergeet men vaak dat het schieten op een persoon niet altijd gaat om het doodschieten, aldus Rinaldo. Technieken en plekken waar je iemand kan raken om zodoende ervoor te zorgen dat je de persoon niet doodschiet, maar dat word je nimmer op een schietschool aangeleerd. Het gaat aldus hem ook een tijd nemen om burgers genoeg bij te scholen hoe zichzelf te bewapenen en vooral hoe ze om moeten gaan met hun wapen. Stoerheid komt er soms ook bij kijken. 

Hij kent heel wat mensen die niet beschikken over een wapenvergunning, maar ze gaan gewoon om wat kennis op te doen. Het is aldus hem een leuke ervaring, maar de stijgende trend van criminaliteit brengt het in een andere richting, omdat het moment dat je beroofd wordt ervoor zorgt hoe je omgaat met de opgedane kennis. 

Hij sluit krachtig af met: “De opgedane kennis van een schietschool is goed te gebruiken. Maak er geen misbruik van.” De redactie heeft verder geprobeerd om deze kwestie uitgebreid met een leidinggevende van een schietschool te bespreken, maar dat is vooralsnog niet gelukt.

GW

error: Kopiëren mag niet!