Waarheen met onze diverse diversiteiten?

Van juli 2021 tot en met december 2021 zijn er presentaties en workshops gehouden door lokale en internationale deskundigen over uiteenlopende werk- en wetenschapsgebieden, binnen de Open Campus Lecture Series De diverse diversiteiten van Suriname. Deelnemers aan de lezingen en workshops waren wetenschappers, beleidsmakers van de overheid en de private sector, ondernemers, gemeenschapsorganisaties, studenten, en mediamensen.

Met de Open Campus Lecture Series wil de Leerstoel Sociale Wetenschappen in een multi-etnische samenleving met bijzondere aandacht voor methodologie van het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bijdragen aan de beleidsvorming en beleidsuitvoering. Een hoofdconclusie uit de inleidingen en workshops is dat de diverse diversiteiten van Suriname blijvend en doordacht ingezet moeten worden. Denk hierbij niet alleen aan mineralen en andere delfstoffen, maar vooral ook aan water, bos, planten, biodiversiteit, culturen en maatschappelijke diversiteit van Suriname.

Hoe bereiken we politieke wil en gemeenschapszin om onze unieke biodiversiteit en een leefbare omgeving te behouden? Kunnen goed leiderschap en een door daadkracht verbonden samenleving zorgen voor gezonde generaties, nu en in de toekomst?

Welk cultuurbeleid draagt bij aan creativiteit en behoud van ons erfgoed? Hoe zorgen we dat kwetsbare groepen zich met gelijke kansen kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen wij een verbindende manier van kennisontwikkeling ingang laten vinden als antwoord op uit elkaar gegroeide studiegebieden en wetenschappelijke disciplines om het hoofd te bieden aan verspilling van talent en onsamenhangend beleid in onze samenleving? Wat moet worden gedaan om “wij” en niet “ik” de sleutel te laten worden voor goed bestuur, en het bereiken van duurzaamheid en rechtvaardigheid binnen onze economie, cultuur en samenleving?

Over deze en andere vragen draait de discussie tussen beleidsdeskundigen, managers, gemeenschapswerkers en wetenschappers op vrijdag 29 april in het Lalla Rookh Complex. De rode draad is de optimale benutting van de diverse Surinaamse diversiteiten – die vallen onder de natuur, cultuur en alle andere facetten die Suriname tot een zeer diverse samenleving maken.

CONTACT | [email protected]

error: Kopiëren mag niet!