Verlenging basiszorgverzekering baart zieke mensen zorgen

Vervaldatum basiszorgkaart al verlopen

Bijna een maand geleden verliep de geldigheidsduur van de basiszorgkaart van een verzekerde die dringend behoefte heeft aan zorg van een arts. Jammer genoeg komt een patiënt niet bij de dokter zonder een verzekeringspas. In geval dat wel gebeurd, moeten er torenhoge bedragen worden betaald.  Dit zorgt voor angst en paniek. 

Ingediende stukken

De stukken moeten nu een maand voordat ze vervallen worden ingediend bij een kantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Na verloop van een maand moet de kaart dus ook in orde zijn en dan komt er een sms-bericht van het desbetreffende orgaan, dat zich daarmee bezighoudt. Het is de laatste tijd vaak zo, dat de mensen die een aanvraag hebben liggen bij een van de kantoren van Sociale Zaken, niet in aanmerking kunnen komen voor hun basiszorgkaart. De procedure continueert zich en begint eigenlijk weer opnieuw, terwijl de verzekerde geen gebruik kan maken van de vervallen kaart.

Uitvoeringsorgaan

In gesprek met de redactie van Dagblad Suriname heeft een lid bij het uitvoeringsorgaan bevestigd dat basiszorg nu een specifieke kwestie geworden is, die duidelijk de scheiding zal brengen tussen mensen die het wel nodig hebben en mensen die het gewoon willen aanvragen omdat het gratis zorgverlening inhoudt. Dit gebeurt wel al te vaak, omdat de informatie naar de burgerij vaag blijft. Burgers dienen zich namelijk te begeven naar een kantoor van Sociale Zaken dat zich specialiseert in basiszorg. Verder moeten burgers dit een geruime tijd van tevoren doen.

Het indienen van de stukken die betrekking hebben op de aanvraag, betekent niet vanzelfsprekend dat de situatie opgelost is. Nadat het uitvoeringsorgaan van de basiszorg afdeling de aanvraag heeft onderzocht, maken ze er werk van om de nodige stukken goed te keuren en dan weer op te sturen naar het Staatsziekenfonds dat op zijn beurt de kaarten uitprint voor de behoeftige burger.

In het geval waarbij dit is nagelaten wordt aan de burgers gevraagd niet paniekerig te worden en gewoon contact te maken met het kantoor waar ze hun stukken daadwerkelijk hebben ingediend. De behoeftige mensen komen na de procedure wel zeker in aanmerking voor hun basiszorgkaart.

GW

error: Kopiëren mag niet!