Stichting Wan Koni Pikin verzorgt gratis ICT lessen aan kwetsbare groep

Stichting Wan Koni Pikin is in het leven geroepen op 21 november 2021 door voorzitter Bryan Isselt. De stichting heeft ten doel gratis ICT-lessen te verzorgen aan kwetsbare groepen middels donaties. Studenten die aan hun schoolwerk moeten werken, maar geen laptop of pc thuis hebben, kunnen ook terecht bij de stichting om hun werk naar behoren te doen.

Bryan Isselt, zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat hij vanuit zijn stichting aan elk kind, senioren burger of de mens met een beperking de gelegenheid biedt om zich te ontwikkelen op digitaal gebied. Hij meent dat een ieder gelijke digitale kansen verdient. 

“Middels dit project wi stichting Wan Koni Pikin kansarme/kwetsbare personen, in het bijzonder kinderen in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 17 jaar, personen met een beperking en senioren burgers, de digitale vaardigheden helpen te vergroten en zich digitaal verder te ontwikkelen door hen gratis ICT-basiskennis en- vaardigheden bij te brengen.”

“Anderzijds is het doel om kinderen, senioren burgers, de mens met een beperking die het thuis minder breed hebben uit hun isolement te halen en hun zelfvertrouwen op te krikken. Onze doelgroep komt in aanmerking voor de gratis ICT-lessen mits zij voldoen aan de voorwaarde, dat het gezinsinkomen niet hoger is dan SRD 2.688.Voldoet men aan die voorwaarde dan mag men zich via deze link aanmelden http://wankonipikin.org/register.html.”

“Ook studenten die hun schoolwerk moeten doen, maar geen laptop of pc thuis hebben zijn welkom bij de stichting. Zij mogen gratis gebruikmaken van onze studieplek om ongestoord hun schoolwerk  te doen. Immers zij zijn de toekomst van morgen”, stelt Isselt.

“Op 30 april gaan wij onze stichting officieel bekendmaken aan de gemeenschap. Ons streven voor dit jaar is om 1.000 kinderen gratis te helpen met ICT-trainingen, maar daarvoor hebben wij financiën nodig. Hierbij zoeken wij  naar sponsors, donaties om dit doel te realiseren”, zegt Bryan Isselt.

IS

error: Kopiëren mag niet!