Aangiften worden bij politie niet altijd serieus genomen

Een burger die recentelijk zijn kostbare spullen kwijt is geraakt, doet zijn relaas zijn aangifte ervan bij de politie tegenover de redactie van Dagblad Suriname.

Verlies waardevolle informatie en aangifte 

De persoon werd beroofd van zijn telefoon en zijn identiteitskaart en wat geld. Hij begaf zich binnen dertig minuten naar de dichtstbijzijnde politiepost waar hij zijn relaas deed en werd door een politieagent geholpen.

Hem werd medegedeeld, dat de plek waar hij was beroofd achterhaald kon worden met het ‘Save City’ camera surveillance systeem. 

Hij dacht, dat er een degelijke oplossing zou komen in zijn zaak. Het ging bij hem meer om de privé-informatie die hij had in zijn mobiel op dat moment, die zeker gewaarborgd door hem moest worden. Over welke informatie het gaat, maakte hij geen opmerkingen.

Opmaak proces-verbaal 

Hij werd de volgende dag weer opgeroepen en vernam, dat de dader al in beeld was gebracht door de politie. Hij wilde dus graag weten hoe hij zijn telefoon terug zou krijgen, maar dit werd hem niet verteld. De politieagenten namen wel zijn verhaal mee en beloofden contact met hem op te nemen op een ander moment, vanwege de ernst van andere aangiften die meer aandacht van de agenten vergden.

Ernst van een aangifte verliest karakter 

De aangever vond dit een kwalijke zaak, maar hoopte toch op een oplossing. Zijn privacy wilde hij echter nimmer op zo een manier kwijt.

Dagen na het voorval besloot hij weer te bellen, om te weten te komen hoe het stond met zijn aangifte. Hij kwam voor een verrassing te staan, toen hij hoorde dat er dienstwisseling plaats had gevonden en de agent die zijn geval had aangehoord niet aanwezig zou zijn voor bijna drie dagen. De volgende stappen werden hem niet duidelijk gemaakt en hij was radeloos.

Tot de dag van vandaag heeft de desbetreffende politiepost nooit meer contact opgenomen met de jonge heer om hem te berichten hoe het staat met zijn aangifte. De man sluit zijn verhaal af met de woorden “Aangifte doen lijkt de laatste dagen nutteloos”.

GW

error: Kopiëren mag niet!