1 mei gratificatie

Een tiende van het maandloon voor alle werknemers

Gedachtenwisseling met willekeurige personen over de Dag van de Arbeid openbaart dat deze herdenkingsdag slechts enkelen aanspreekt. Er zijn geen geluiden te horen die een bijzondere herdenking in het vooruitzicht stellen. “Zo te zien wordt het een lauwe boel alhoewel de vakbondsgemoederen op het kookpunt staan, is een reactie van vakbondsleider Michael Sallons. 

Wrokoman Dey Braderie

Uit het district wordt gemeld: “De Landbouwcoöperatie Para (Lacopar) werkt in verband met de Dag van de Arbeid aan het opzetten van een ‘Wrokoman Dey Braderie’. Het initiatief van Lacopar wordt goedgekeurd door de plaatselijke bevolking. Bovendien staat samenwerken in coöperatiefverband de vakbeweging aan.”

Demonstratie van eigen kunnen

“De feestelijke markt moet een demonstratie worden van agrarische productie en dienstverlening in het district Para. Naast groenten, fruit, kruiden en gerechten zullen, nieuwe en gebruikte boeken, tijdschriften en andere goederen aan de man worden gebracht. Het samenzijn zal worden gehouden op het terrein van het Multifunctioneel Centrum te Onverwacht.”

Bid en werk

“Wij zijn volgens de Schepper verplicht de aarde te bewerken en te onderhouden. Velen zijn gezien de aard van de mens de mening toegedaan, dat een Dag van de Arbeid zonder, loon- en andere strijd met werkgevers niet verwezenlijkbaar is. Maar, God is groot Ik bid voor een Dag van de Arbeid met praalwagens, fanfare, omringd door jubelende, triomferende werknemers, werkgevers, mannen, vrouwen, jongeren en ouderen”, aldus een fragment uit en preek van een straatevangelist.

Voedselpakketten

Over straat wordt geklaagd: “De regering, politieke partijen, bedrijven, stichtingen lopen met het idee rond om in verband met Arbeidsdag voedselpakketten te schenken of tegen een zacht prijsje aan te bieden aan behoeftige personen in eigen kring. De voorraad is beperkt. Slechts een handjevol personen komt in aanmerking. De overige tienduizenden noodlijdenden vallen buiten de boot.”

In de bloemetjes zetten

Klein-ondernemer: “Tegenwoordig volstaan vakcentrales op de Dag van de Arbeid met felicitatie persberichten waarin vakbondsstandpunten en politieke omstandigheden met een paar woorden   worden afgedaan. Elk jaar worden 1-mei verklaringen afgelegd door de vakbeweging, de regering, religieuze instellingen en functionele groepen.”

Aansporen

“De samenleving wordt toegesproken en op positieve manier aangespoord. Het bedrijfsleven laat zulks achterwege, voelt zich niet thuis bij de viering van Arbeidsdag. Er worden al jaren geen 1 mei acties, Wrokoman Dey uitverkoop gehouden. Het komt zelden of nooit voor, dat werkgevers en/of hun belangenvereniging op de Dag van de Arbeid het personeel in de bloemetjes zetten.”

Burgerlijk recht

“Het lijkt geen slecht idee om een arbeidswet in te stellen inhoudende een sociale belasting voor werkgevers. Een gratificatie van 10% van het maandloon voor loontrekkers, wordt voorgesteld. Het is niet zo zeer een vorm van belasting. Deze wet dient onder het burgerlijk recht te worden geschaard”, zo zegt een student wiens vader in de afgelopen 10 jaar geen cent loonsverhoging heeft gekregen, niet medisch- of anderszins verzekerd is, geen pensioen opbouwt. De werkgever groeit en bloeit wel.”

NDP speculeert

 “Arbeiders, loontrekkers in alle sectoren verkeren in grote nood. Als politieke partij kunnen wij niet anders dan sterk voor de dag komen. De wijze waarop is nog onderwerp van gesprek binnen de partijtop”, werd naar voren gebracht door kaderleden van de Nationale Democratische Partij (NDP) die speculeren over de op 1 mei aanstaande te houden activiteiten.

Duidelijke taal

“Uiteraard zal er een 1 mei boodschap worden uitgebracht. De vinger op de wond leggen is noodzakelijk. De hoge nood waarin de werknemers verkeren zal in niet mis te verstane worden verfoeid. Er zal precies gezegd worden waar de gebreken schuilen.”

Mentaal

“Lezingen, radio- en televisieprogramma’s hebben hun nut, maar De Dag van de Arbeid kan niet enkel mentaal benaderd worden. Daden zijn sterker dan woorden. Het is een dag van strijd en waardigheid van mensen, die ondergewaardeerd zijn. Politieke bijeenkomsten en demonstreren voor betere arbeidsomstandigheden horen bij 1 mei.”

Energie slopend

“De revolutionaire garde binnen de partij is sowieso voorstander van straatacties, en manifestaties tijdens welke wordt opgekomen voor betere lonen, werkvoorwaarden en omstandigheden. Er is in alle afdelingen weinig animo om de NDP-massa in beweging te brengen. De protestmanifestatie rond de Dag van de Revolutie heeft heel wat energie gekost. De regering blijft een rampkoers volgen. De strijd gaat door. De kruik gaat te water tot hij barst.”  

HD

error: Kopiëren mag niet!