Zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer

Zwangerschapsdiscriminatie is het benadelen van een werkneemster, omdat zij zwanger is of net moeder is geworden. Als de werkgever een werkneemster ontslaat of het contract niet verlengt op basis van zwangerschap, maakt hij zich schuldig aan discriminatie. Ook wanneer een sollicitant niet aangenomen wordt vanwege zwangerschap, is er sprake van discriminatie. 

Zwangerschapsdiscriminatie komt maar al te vaak voor. In gesprek met Dagblad Suriname vertelt Cheretly haar verhaal. 

“Tijdens mijn zwangerschap heb ik mijn afdelingshoofd meegedeeld, dat ik in de verwachting was. Ik was al bijna een jaar in dienst op contractbasis, met andere woorden, moest ik een ander contract krijgen. Kort nadat ik dit had doorgegeven, werd mij medegedeeld via een brief, dat mijn contract binnen een bepaalde tijd beëindigd zou zijn. Ik was altijd present aan het werk, nauwelijks tot bijna nooit een verzuim of laat. Ik deed mijn werk naar behoren. Kort na mijn ontslag ging ik meteen weer op zoek naar werk, zonder enig resultaat. Het was een heel zware periode.” Cheretly heeft echter nooit stappen ondernomen tegen de werkgever. Het is belangrijk om te weten wat de wet zegt over dit onderwerp.

Wet Arbeidsbescherming Gezin

Volgens de Wet Arbeidsbescherming Gezin (S.B. 2019 no. 64), is ontslag van de werknemer niet toegestaan als die ongeschikt is voor het verrichten van arbeid aansluitend op het bevallingsverlof vanwege een oorzaak die te maken heeft met de zwangerschap of bevalling. De werknemer heeft verder het recht om terug te keren op de werkplek na het genoten zwangerschaps – en bevallingsverlof of vaderschapsverlof in dezelfde of een gelijkwaardige functie met behoud van dezelfde beloning en voorzieningen. “Elk ontslag of afspraak in strijd met het voorgaande is nietig.”

Arbeidsomstandigheden

Over de arbeidsomstandigheden wordt gezegd, dat de werkgever, indien nodig, de werkomstandigheden behoort aan te passen voor de zwangere werknemer, waaronder zoveel als mogelijk niet indelen voor nachtwerk, staand- en lopend werk. Verder moet de mogelijkheid geboden worden om meerdere rustpauzes in te lassen. 

Ontslagbescherming

Over ontslagbescherming staat er: “De arbeidsovereenkomst mag niet opgezegd worden gedurende de zwangerschap en de bevalling anders dan vanwege dringende redenen of als reeds een ontslagprocedure was ingezet voor de melding van de zwangerschap.”

Voor klachten kan men zich wenden tot het Juridisch Bureau van de Arbeidsinspectie.

SK

error: Kopiëren mag niet!