Meer waardering voor verplegend personeel MMC door “prestatietoelage”

Recentelijk zijn bij verschillende ziekenhuizen acties gevoerd door personeesleden. De recente actie bij het Mungra Medisch Centrum, MMC, in Nieuw Nickerie was het uitblijven van de uitbetaling van de prestatietoelage.  

Prestatietoelage

In gesprek met Dagblad Suriname geeft een verpleegster aan wat deze toelage precies is. Ze zegt, dat het verplegend personeel net als alle andere werknemers verplicht is om te presteren, dat is volgens haar ook de reden geweest dat men in dienst is genomen.

“Als dankbaarheid voor de zovele uren die je soms extra moet werken en soms zelfs op de feestdagen die je moet opofferen, wordt er door de directie een 13e maand vergoeding bijgeteld bij het salaris dat verwacht wordt uiterlijk het eind van de maand maart.” Uit deze 13e maand salaris worden de normale uitgaven en ziektedagen wel gehaald, maar de extra diensten, die dus als figuurlijk beschouwd zouden kunnen worden, krijgen geen vergoeding.

“Het lijkt simpel, maar het is niet simpel”

Wanneer men soms denkt aan het werk van een persoon, dan maakt het aldus haar niet uit welk soort werk het mag zijn, dan lijkt het op verschillende momenten een makkelijke taak te zijn die vooral uitvoerbaar is, maar dat klopt niet. Elke baan heeft zijn eigen uitdaging. Ze is ervan overtuigd dat gelden zoals de “prestatietoelage” er in zulke gevallen voor zorgen dat het personeel zich toch wat beter gewaardeerd kan voelen. Het personeel ziet dit onder andere als een jaarlijks terugkerende activiteit en het uitblijven van zo een waardering kan dan in  werkelijkheid voor heel wat vaagheid gaan zorgen bij de personeelsleden van een ziekeninstelling. Volgens de verpleegster was dit niet het enig probleem waarmee de leden zaten en daarvan is de minister ook al op de hoogte gebracht. 

“Al met al is het in deze dure tijd goed, dat dit soort beloningen van de directie uit naar het personeel toch intact blijven, want de personeelsleden plannen al een besteding voor het geld dat ontvangen zal worden”, zegt ze.

GW

error: Kopiëren mag niet!