Leger Operatie Kuyake Kabalebo-gebied kort na aanvang alweer gestaakt vanwege …. het weer


De half februari door het Nationaal Leger tijdens een persconferentie aangekondigde Operatie Kuyake (‘Toekan’) in het Kabalebo-gebied, om kwik in de illegale goudvelden op te sporen, blijkt kort na aanvang alweer te zijn gestaakt vanwege het weer….. Dat heeft de afdeling Voorlichting van het ministerie van Defensie, na herhaald verzoek om een reactie op de stand van zaken van die operatie, de redactie van Dagblad Suriname laten weten.

“Slechte weersomstandigheden”

“Door aanhoudende slechte weersomstandigheden hebben we de Operatie Kuyake moeten staken niet lang nadat we waren gestart. We kregen toen te maken met overstroomde gebieden en we zijn daarna ook getrokken naar de gebieden die serieuze ondersteuning nodig hadden, zoals Snesi Kondre en het centrum zuid van Suriname”, aldus Defensie.

“Vliegoperaties”

Vervolgens schrijft de afdeling Voorlichting in haar reactie, letterlijk geciteerd: “Het weer is een belangrijke factor in de uitvoering van operaties, in het bijzonder voor vliegoperaties. We blijven informatie verzamelen. De informatie die ons bereikt heeft, is dat er wel mensen bezig zijn. Maar om daadwerkelijk vast te stellen is het belangrijk dat we het gebied afkammen, en daar is door het weer stagnatie in gekomen.”

Kortom, het Nationaal Leger blijkt niet in staat te zijn om illegale goudvelden in het Kabalebo-gebied te bezoeken vanwege een beetje regen. De vraagt rijst nu of het weer de werkelijke reden is geweest om al kort na aanvang die Operatie Kuyake al te staken. Daarenboven stelt Defensie dat vliegoperaties “een belangrijke factor” zijn “in de uitvoering van operaties”. Maar, het speuren naar kwik in goudvelden gebeurt toch niet met vliegoperaties, dat gebeurt toch gewoon door manschappen op de grond, mits het droog is uiteraard.

Waarom Operatie Kuyake?

Tijdens een persconferentie rond 17 februari dit jaar, zei de plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger van Suriname, Werner Kioe A Sen, dat illegaal goud wordt gewonnen in het westen van het land. Dit kan volgens de bevelhebber zelfs een nationale dreiging vormen, vanwege mogelijke kwikvervuiling van het water, waardoor de rijstsector in gevaar kan worden gebracht. 

“Onze nationale veiligheid is in gevaar”

“De vervuiling kan desastreuze gevolgen hebben voor onze voedselvoorziening, onze gezondheid en de werkgelegenheid van de boeren”, benadrukte Kioe A Sen. “Indien deze illegale goudwinning zich werkelijk voordoet, roepen wij de gemeenschap op ons te ondersteunen door te melden en te rapporteren zodat de juiste instanties ingeroepen kunnen worden om zich over dit probleem te buigen”, sprak Kioe A Sen en zei zelfs dat “onze nationale veiligheid in gevaar” is.

Dus, “onze nationale veiligheid is in gevaar”, er wordt een speciale legeroperatie verzonnen om dat gevaar te lijf te gaan en vervolgens zijn het “weersomstandigheden” die de militairen ervan weerhouden om kort na aanvang de Operatie Kuyake alweer te beëindigen. Hoe ernstig is de nationale veiligheid in gevaar?

Waarom worden het oosten en zuidoosten ‘vergeten’?

Veel mensen vragen zich af of kwik werkelijk een gevaar is voor de rijstvelden kilometers verderop in Nickerie? Is er vooraf onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van kwik in en rond de rijstvelden en, niet onbelangrijk, gebruiken de rijstboeren zelf geen gif, pesticiden, om hun rijst te beschermen? Gif dat onder andere door sproeivliegtuigjes wordt verspreid en ongetwijfeld ook in de wateren in en rond de rijstvelden terecht komt. 

Geen antwoord

En waarom worden kennelijk het oosten en zuidoosten van het land vergeten? Vooral daar wordt al jaren aan ongebreidelde en ongecontroleerde goudwinning gedaan en daar worden al jaren kreken en rivieren ernstig vervuild door kwik. Diverse onderzoeken de afgelopen jaren hebben aangetoond dat marrons en inheemsen gevaarlijke hoeveelheden kwik in het lichaam hebben. Vissen, die gevangen en gegeten worden, zwemmen rond met ongekende hoeveelheden kwik in hun lichaam. Maar, neen, het leger in  casu de regering lijkt met Operatie Kuyake de rijstsector belangrijker te vinden om te beschermen, dan de marrons en inheemsen in het binnenland.

De redactie van Dagblad Suriname heeft het ministerie van Defensie ook gevraagd of Operatie Kuyake een vervolg krijgt in het oosten en zuidoosten van het land – omdat daar toch echt kwik aantoonbaar veel schade aanricht aan de gezondheid van mensen en aan de biodiversiteit -, maar op die vraag kwam geen antwoord…..

Daadkracht ontbreekt volledig

Tot de dag van vandaag heeft de overheid echter nimmer welke daadkracht dan ook getoond om het gebruik en de import van kwik krachtig aan te pakken, zelfs niet na ondertekening van het wereldwijde Minamata Verdrag, dat ondertekenaars feitelijk verplicht werk te maken van het uitbannen van kwik.

Met het niet daadkrachtig optreden tegen kwikgebruik door goudzoekers maakt de regering zich direct verantwoordelijk voor de vernietiging van de unieke Surinaamse biodiversiteit in het dichte regenwoud en voor de gezondheidsproblemen onder de bewoners, de inheemsen en marrons in het binnenland.

Kwik richt onder binnenlandbewoners meer schade aan dan in welk rijstveld in Nickerie dan ook

Dat het leger nu tot actie wilde overgaan in het westen van het land is natuurlijk op zich goed en toe te juichen, ondanks dat het slechts gaat om de bescherming van rijstvelden. Maar, laat dat wel een eerste stap zijn naar het landelijk uitvoeren van Operatie Kuyake. Laat militairen, aangevuld met manschappen van het Korps Politie Suriname, ook in actie komen in het oosten en zuidoosten van het land. Pak eindelijk eens het gebruik van kwik door goudzoekers daadkrachtig en effectief aan. Immers, kwik richt in die gebieden meer schade aan dan in welk rijstveld in Nickerie dan ook.

Kwik nog steeds geen issue van enige importantie

Maar, helaas blijkt ook nu weer dat kwik toch niet echt een issue van enige importantie is binnen regeringskringen. Immers, Operatie Kuyake ligt kort na de start, medio februari, alweer plat vanwege “weersomstandigheden”. Een beschamend argument om een dergelijke operatie, ter bescherming van de nationale veiligheid – althans dat suggereerde de legertop in februari -, stop te zetten. Een operatie die groots werd aangekondigd en vervolgens werd stilgezwegen. De samenleving werd niet over de voortgang van de operatie geïnformeerd, van enige transparantie bleek na de persconferentie geen sprake meer te zijn. 

Bang voor natte voeten

Nee, het Nationaal Leger blijkt zich terug te hebben getrokken uit het Kabalebo-gebied – voor zover ze daar is geweest – uit angst voor een beetje natte voeten…

PK

error: Kopiëren mag niet!