“Backtrack”-boothouders weer ongerust over illegale status

Na vele pogingen om de regering over te halen om een legale positie te verkrijgen is het de boothouders bij de “back track”, zoals die bekend staat, weer niet gelukt om een legale positie te verkrijgen. Het is een probleem dat alom bekend is bij vele overheidsorganisaties. Burgers van het district Nickerie onderhouden de route Nickerie-Guyana en vice versa. Deze kwestie is al meerdere malen behandeld, maar een oplossing is niet in zicht.

Stopzetting vanwege Covid

Ook vanwege de Covid-pandemie waren de boothouders genoodzaakt thuis te blijven en de boten aan de ketting te houden. Het verlies dat ze toen leden was groot. Nu de Covid-maatregelen opgeheven zijn willen ze hun werk weer oppakken, maar het recht om dit te doen wordt ze ontnomen vanwege het feit dat het collectieve belang van veiligheid – en in dit specifiek geval mensenlevens beschermen -, boven de rechten van een individu staat. De rechten die deze arbeiders hebben om hun winsten te verdienen staan duidelijk op een individuele plek en worden hierdoor niet serieus genomen, naar zeggen van de boothouders. Ze zijn van mening dat de overheid de belangen nog een keer in overweging moet nemen.

Weer beginnen te varen

De boothouders willen zich weer begeven op de route Nickerie-Guyana. De mannen zijn van mening dat er meer dan tweehonderd gezinnen brodeloos worden gemaakt door het optreden van de overheid. Ze vinden verder nog, dat het er niet eerlijk aan toe gaat, want ze worden zoals vele jaren niet in de gelegenheid gesteld om hun werk te hervatten.

“Wanneer de mannen niet in de gelegenheid worden gesteld, dan zullen ze eigenlijk in de richting worden gestuurd om te gaan roven en dat is ook strafbaar”, zegt een boothouder boos. Het gaat bij hen erom, dat ze willen werken en dat wordt strafbaar gesteld, terwijl ze niet op een oneerlijke manier aan hun brood willen komen.

Er wordt via allerlei wegen getracht om een oplossing te zoeken, maar de instanties houden zich aan hetgeen dat altijd bekend is gemaakt over deze kwestie. Dat is namelijk, geen antwoord en als er een antwoord kom dan is het rekening houdend met de veiligheid en kan dit niet toegestaan worden. “Bij de boothouders ontbreekt de nodige wet- en regelgeving en ze komen op voor hun rechten”,, dit zegt een boothouder wiens persoonsgegevens bekend zijn bij de redactie van Dagblad Suriname.

Oplossing die verwacht wordt

Het moet mogelijk zijn voor iedereen om aan de beurt te komen om eerlijk geld te kunnen verdienen. Geen enkele boothouder moet voorgetrokken worden. Het moet niet erop gaan lijken dat er specifieke personen zijn die de scepter willen gaan zwaaien.  De heren zoeken een alternatief om op een veilige manier een systeem te creëren, waarbij zowel de overheid als de boothouders voordeel hebben. Tot nu toe echter zonder resultaat. 

GW

error: Kopiëren mag niet!