Wij huilen om Dubai

Ons land heeft onlangs enkele maanden deelgenomen aan Expo 2020 Dubai. Het buzz woord voor vele weken in Suriname was Dubai. Dubai, een van de zeven Arabische emiraten, kreeg bekendheid door de ex-NDP’er André Misiekaba die in een hype rond de verkiezingen zij dat Suriname “the next Dubai” zou worden. Hiermee bedoelde hij te zeggen, wij gaan even rijk als Dubai worden, vanwege de olievondsten in ons land. Wat hij niet wist was, dat Dubai niet rijk is aan olie, maar dat juist Abu Dhabi dat is, een financiële stad. Maar het kon de burger niet schelen waar het was en wat ze deden, zolang hij maar rijk kan worden en blijven dromen. De NDP won de verkiezingen van 2015.


De toezegging voor deelname aan de Expo 2020 Dubai werd gedaan door de vorige regering onder leiding van Desi Bouterse. De huidige regering moest dat nakomen, maar had niet genoeg financiële middelen om deel te kunnen nemen. Daar het land Dubai bekend is om het feit, dat ze alleen groot en apart wenst te doen, en dat ze ook in alles nummer één wil zijn, heeft ze de deelname van verschillende landen mede gefinancierd. Zo ook ons land.


180 dagen lang hebben ruim 23  miljoen mensen de Expo bezocht. Nu het voorbij zal de Expo ruimte gebruikt worden voor andere doeleinden. 85 startups en kleine bedrijven zullen zich er vestigen en om ze de groeiruimte te geven hoeven ze voor de eerste, twee jaar geen huur te betalen. Ook zullen de 800 wooneenheden, die 2.300 appartementen omvatten, verhuurd worden.


Het Sustainability Pavilion (Terra) wordt omgevormd tot Children and Science Centre, terwijl het Mobility Pavilion (Alif), Vision Pavilion, Mission Possible en Dubai Exhibition Centre ongewijzigd blijven.

Ons land had een kleine booth. Indrukwekkend was het geenszins tegenover de giganten die aanwezig waren. Ik heb het bezocht en het kon mijns inziens beter, maar mogelijk door gebrek aan ruimte en geld heeft Suriname gehad waarvoor betaald is geworden aan degenen die het geheel hebben ontworpen en hebben ingericht.


Suriname kreeg de prijs voor Best Small Creative Dubai Expo Pavilion en een bronzen award voor het ontwerp van het thematisch paviljoen in het zogeheten Sustainability District.


Met veel fanfare werd destijds de introductie gedaan van de deelname in het Assuria High Rise welke onder leiding stond van teamleider Aegina Brahim. Binnen Expo-kringen heeft ze ook in Dubai ervoor gezorgd dat alles gegaan en gedaan is zoals het moest. Echter horen wij, dat op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, zij haar gedurende de Expo heeft ontlast.


Het zal ons niet verwonderen zoals het toegaat in ons land dat men niemand de Granie gunt en  men altijd iemand voor de hak willen zetten. Dus men wil met iemands organisatie knowhow ervandoor doorgaan en er de credits voor nemen.

Het lijkt ons goed en fatsoenlijk dat het ministerie van BIBBIS haar dan ook op een gepaste manier waardeert, daar men weet wie alles tot stand heeft gebracht en waarmee nu wordt gepronkt.


Pronken met andermans veren

Iedereen wil pronken met andermans veren terwijl ze beter weten en niet iemand andermans creativiteit moeten stelen. Ons land heeft voor een paar maanden een permanent team in Dubai gehad. Wij huilen om Dubai.


Nu de hype voorbij is, wat heeft het opgeleverd, met bezoeken van de president en ministers die vaak er naartoe zijn geweest? Was het vakantie of slechts voor de show? Wat is het netto resultaat van foto’s maken en toespraakjes houden geweest? Wat heeft het Suriname opgeleverd.

Daar kijken wij naar en zullen het analyseren.

Mevr. M. Panday

error: Kopiëren mag niet!