Minister Vorswijk installeert CITES Wetenschappelijke Autoriteit

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft donderdag 21 april de CITES Wetenschappelijke Autoriteit geïnstalleerd. De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), oftewel “Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde, in het wild levende dier- en plantensoorten”, is een internationale overeenkomst die de handel in dieren en planten reguleert.

Het heeft als doel de handel in beschermde dier- en plantensoorten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door een systeem van in- en uitvoervergunningen. Ook in Suriname wordt veelhandel gedreven in wild. Suriname heeft in 1981 het verdrag van CITES getekend en op 15 april 2016 per beschikking aangegeven, dat de CITES Wetenschappelijke Autoriteit in uitvoering mag treden. Maar, er werd geen invulling gegeven om de Autoriteit te implementeren. Met deze installatie wil het ministerie aandacht schenken aan deze sector.

Roelf Cairo, onderdirecteur Bosbeheer, geeft aan dat de leden van de CITES Wetenschappelijk Autoriteit personen zijn die affiniteit hebben met natuurwetenschappen. Volgens hem zijn deze mensen voorgedragen op basis van criteria die zijn opgenomen in de beschikking van 2016. Hierin staat wie zitting mogen nemen in de Autoriteit. Verder geeft hij aan dat met de installatie van deze Autoriteit, het ministerie invulling geeft aan het verdrag dat is getekend, zodat Suriname niet uitgesloten wordt van het exporteren van wild.

De leden van de autoriteit zijn Patricia Maya Balkissoon-Sewpersad (Natuurbeheer), Gwendolyn Landburg (NZCS, Nationale Zoologische Collectie Suriname), Iwan Eduard Molgo (BBS, Nationaal Herbarium van Suriname), Rawieskoemar Chatterpal (CELOS, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname), Richard Balkridi (ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt, LVV), Tania Tong Sang-Rampersad (LVV), Faizel Wilnis (LVV), Cindyrella Kasanpawiro (SBB, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht) en Kiran Sudish Vinodkoemar Somaroe (Natuurbeheer) als voorzitter van de Autoriteit.

De Autoriteit moet binnen twee maanden het huishoudelijke reglement ter goedkeuring aanbieden aan de minister van GBB, zegt voorzitter Kiran. Verder zal deze autoriteit wetenschappelijke onderzoekingen verrichten en de Management Autoriteit van Cites (Hoofd LBB) adviseren welke dieren- en plantensoorten daadwerkelijk opgenomen moeten worden op de quotalijst van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!