Het nut van het immigratieformulier

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft dinsdag tijdens de behandeling van het wetsontwerp Reisdocumenten in de Assemblee zich afgevraagd wat het nut nog is van het invullen van de zogeheten immigratieformulieren bij binnenkomst in Suriname.

Indien het gaat om statistieken bij te houden inzake de verblijfplaats en andere informatie van binnenkomende bezoekers, dan is het formulier een achterhaalde manier. Behalve dat het invullen van het immigratieformulier een tijdrovende bezigheid, meent Gajadien te weten dat er ook niks met de ingevulde formulieren gebeurd. Het invullen van het formulier bij binnenkomst in Suriname is verworden tot een pure formaliteit. Zelfs terugkerende Surinamers dienen het formulier in te vullen. 

Het distribueren van verwerken van de gegevens op het formulier is officieel één van de kerntaken van de Stichting Toerisme Suriname (STS). Het STS is een samenwerkingsinstituut tussen het bedrijfsleven en de overheid met als doel de ontwikkeling van het toerisme ter hand te nemen.

Dagblad Suriname verneemt uit andere bronnen, dat zolang er geen andere manier in de plaats komt om bepaalde gegevens van binnenkomende reizigers te verkrijgen, de huidige immigratieformulieren nog steeds gelden. De ingevulde gegevens op de formulieren zijn niet alleen bedoeld voor toerisme doeleinden, maar zijn ook van belang voor de immigratiedienst en de douane. Bronnen zeggen desgevraagd, dat het makkelijk is om te zeggen de immigratieformulieren af te schaffen, zonder aan te geven wat er in de plaats moet komen. Een en ander heeft met bestaande wettelijke regelingen te maken.

“Als je Amerika binnenkomt moet je toch ook een immigratieformulier invullen”, aldus een bron tegenover Dagblad Suriname. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!