SVPO neemt deel aan ‘Week van de Psychologie’

Mentale gezondheid blijft te allen tijde een hoge en belangrijke prioriteit

De vereniging van Amerikaanse Psychologen (APA) heeft de week van 17 tot en met 23 april uitgeroepen tot ‘Week van de psychologie’. Het doel van deze week is het vergroten van het profiel van de discipline en het beroep van psychologie en het herdenken van de bijdragen van de psychologie aan de samenleving en de verbetering van mensenlevens. De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) zal op een gepaste wijze deelnemen aan deze activiteit door dagelijks (van maandag tot en vrijdag) een psycholoog te belichten op haar Facebookpagina.

Psychologie kent verschillende specialisaties

Donovan Isselt, Arbeids- en Organisatiepsycholoog tevens bestuurslid SVPO, zegt in een gesprek met Dagblad Suriname, dat de psychologie over het algemeen verschillende specialisaties kent. “In Suriname kennen we voornamelijk Klinische psychologen, Arbeids- & Organisatiepsychologen en Kind- & Jeugdpsychologen. Er zijn ook collega’s die zich hebben gespecialiseerd in forensische psychologie, neuropsychologie en gezondheidspsychologie.”

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een orthopedagoog?

“Hoewel beide beroepsgroepen worden opgeleid in onderzoek, diagnostiek en behandeling van kinderen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, ligt het verschil namelijk bij de aandachts- en werkgebieden. Het verschil ligt dan ook primair tussen een kinderpsycholoog en orthopedagoog.” Volgens Isselt focust de kinderpsycholoog zich meer op het (problematisch) gedrag van het kind. De orthopedagoog is daarentegen een specialist op het gebied van leerproblemen en de opvoeding van kinderen die problematisch van aard kunnen worden in hun leerproces.

Welke bijdrage levert de psychologie aan de samenleving?

Isselt zegt hierop: “De psychologie kan verklarend zijn voor de wijze waarop mensen zich gedragen in bepaalde situaties of settings. Neem bijvoorbeeld de huidige Covid-19 pandemie, vooral aan het begin van de pandemie. Met de toepassing van psychologie kan worden verklaard waarom men zich wel of niet houdt aan overheidsmaatregelen, waarom mensen psychische klachten ontwikkelen, maar ook hoe het maladaptief gedrag kan worden omgezet naar positief meewerkend gedrag.”

Volgens Isselt doen psychologen ook onderzoek naar fenomenen in samenlevingen. Vooral in een land als Suriname met een diversiteit aan culturen en religies. Maar, ook organisaties hebben veel aan de psychologie. Vragen waarop de psychologie met de juiste toepassing antwoord zou kunnen geven zijn bijvoorbeeld: “Hoe kunnen organisaties beter omgaan met leiderschapskwesties op de werkvloer? Hoe kun je werkmotivatie en arbeidstevredenheid het best aanpakken? Hoe kan ik mijn personeel effectief inzetten zodat ik mijn organisatiedoelen kan behalen?”

“Je kunt met de psychologie mensen ook de nodige individuele en collectieve tools aanreiken hoe om te gaan met hun mentale gezondheid, hoe zij hun volledige potentie kunnen bereiken, hoe zij effectief kunnen functioneren op de werkvloer, een betere invulling te geven aan hun sociaal en of gezinsleven, enzovoort. Naar mijn mening is niets te complex voor de psychologie. Een goede psycholoog daagt zichzelf juist uit door de eigen creativiteit en het probleemoplossend vermogen te stimuleren door de complexiteit van situaties en kwesties”, aldus Isselt.

Welke bijdrage levert de psychologie aan gezondheidszorg?

Isselt zegt, dat het allereerst van belang is om te weten, dat er geen sprake is van gezondheid zonder mentale gezondheid. “Dit gedachtegoed wordt ook gedragen door diverse internationale organisaties, zoals de WHO (World Health Organization). Onze mentale gesteldheid heeft hetzij direct als indirect invloed op onze algehele gezondheid. De psychologie kan mensen tools aanreiken om het psychisch lijden draaglijk te maken indien er geen sprake is of kan zijn van volledige genezing. Evenwel is het belangrijk om meer preventief te werken dan curatief. Dat betekent dat wij mensen weerbaar en veerkrachtiger moeten maken tegen situaties die negatieve psychische gevolgen kunnen hebben. Vandaar ook de opmars van de positieve psychologie om zodoende positieve mentale gezondheid te promoten bij mensen.”

Taboe doorbreken

Gelukkigerwijs neemt de taboesfeer rondom mentale gezondheid en het toestappen naar een psycholoog steeds af, zegt Isselt. Natuurlijk bestaat die er nog en moeten wij die actief blijven aanpakken. We moeten mentale gezondheid blijven promoten. We moeten blijven praten over onze mentale gezondheid en issues waarmee mensen dealen.”

 “Als iemand in een dip zit of psychische klachten ervaart, moeten we de persoon de nodige comfort geven en niet afstoten en afsnauwen. Het wondermiddel is dus simpel: praten. En dat hoeft nog niet eens met een psycholoog of andere mental health professional, maar ook gewoon een vertrouwenspersoon of goede kennis. En waar professionele hulp vereist is, moeten wij de faciliteiten creëren zodat men de toegang daadwerkelijk heeft tot die benodigde hulpverlening. Vooral de mensen in de verre districten en het binnenland. Er zal vanuit de overheid ook veel meer gedaan moeten worden aan beleid binnen de mentale gezondheidszorg.”

Betere en evenredige financiering mentale gezondheidszorg

“Ik pleit ook voor een betere en evenredige financiering van mentale gezondheidszorg. Dit is ook de reden voor het afkondigen van een Week van de Psychologie door de Vereniging van Amerikaanse Psychologen, waaraan ook de SVPO meedoet. Wij willen met deze week meer zichtbaarheid geven aan de psychologie en mentale gezondheid hiermede ook promoten. Het moet natuurlijk niet alleen bij deze week blijven. Mentale gezondheid blijft te allen tijde een hoge en belangrijke prioriteit. Daarom kijkt de SVPO steeds weer naar mogelijkheden om deze op de kaart te plaatsen en bespreekbaar te maken binnen onze Surinaamse samenleving”, aldus Isselt.

SK

error: Kopiëren mag niet!