Suriname gastheer regionale bijeenkomst rampenbeheersing

Suriname treedt op als gastheer van de Technical Advisory Meeting (TAC), een regionale bijeenkomst in het kader van rampenbeheersing in de Caribische regio. Het is een achtdaagse bijeenkomst die woensdag is gestart. De rampenbeheersingsorganisaties uit het Caribisch gebied komen in vergadering bijeen om zich te buigen over de aanpak voor het komend jaar. Dit zegt kolonel Jerry Slijngard (zie foto), die sinds 1 april dit jaar voorzitter is van de TAC.

De bijeenkomst zal erin moeten resulteren, dat landen beter op elkaar zijn afgestemd wanneer het gaat om het verlenen van steun als een land getroffen wordt door een ramp. Aan de bijeenkomst nemen de 18 lidstaten van Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) deel, alsook Sint-Maarten, de Nederlandse Antillen, de Caribbean Development Bank (CDB), de Inter-American Development Bank (IDB) en de Canadian Caribbean Insurance Fund.

De bijeenkomst, die zal plaatsvinden op technisch niveau, wordt gehouden op 20, 21, 22, 24 25, 26 en 29 april en 5 mei. “Vanaf 1 juni tot en met 30 november is in het Caribisch gebied het orkaanseizoen, vandaar dat deze meeting voorafgaand daaraan gehouden moet worden”, aldus kolonel Slijngard.

Suriname heeft nu de gelegenheid om leiderschap te tonen, door de wijze waarop het land ondersteuning zal verlenen wanneer bevriende naties getroffen worden door orkanen. De bijeenkomst is ook belangrijk vanwege het feit, dat gebieden in Suriname al geruime tijd getroffen worden door wateroverlast. De TAC zal ook bijdragen aan het treffen van voorzieningen.

Op basis van rampen die zich in het verleden hebben voorgedaan, zullen de organisaties nagaan hoe de weerbaarheid tegen natuurverschijnselen op te voeren zodat er beter hierop ingespeeld kan worden. De voorzitter noemt als voorbeeld; het aanpakken van de infrastructuur. In Suriname zou bijvoorbeeld moeten worden overgegaan tot het bouwen van evacuatiecentra op hoger gelegen plaatsen in gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast.

error: Kopiëren mag niet!