Padieboerencoöperatie in de maak

Er is een padieboerencoöperatie in de maak. Een van de initiatiefnemers is de Bond van Surinaamse Padieproducenten die heeft laten weten zichzelf te zullen ontbinden. De initiatiefnemers willen een coöperatieve samenwerking in de rijstsector tot stand brengen.

Radjoe Bhikharie, voorzitter van de indertijd opgerichte padieboerenbond, zegt dat huidige kwestie rond de padieopkoopprijs bij vele boeren het besef heeft aangewakkerd om samen te werken.  De opkoopprijs is echter slechts één van de hete hangijzers. Volgens Bhikharie dienen boeren te beseffen, dat door innovatie, zelfredzaamheid en meer onderlinge samenwerking zij in staat zijn een niet-afhankelijke positie kunnen innemen in de rijstsector. De tijdgeest is een heel andere gelet op de nieuwe uitdagingen waar padieboeren voor staan.

Met het oog op de op te richten padieboerencoöperatie worden nu verschillende gesprekken gevoerd en worden boeren in Nickerie gemobiliseerd om de coöperatieve gedachte te ondersteunen. Er zijn ongeveer 800 padieboeren actief in de rijstbouw. De meeste van ze zijn reeds lid bij twee van de bestaande verenigingen van padieproducenten.

Volgens Radjoe Bhikharie is de op te richten boerencoöperatie niet bedoeld de bestaande boerenverenigingen te vervangen. De op te richten coöperatie is juist bedoeld samen op te trekken bij de productie, de verwerking en afzet van rijst. De situatie waarin de padieboeren zich reeds enige tijd bevinden is één van afhankelijkheid. Afhankelijkheid van factoren waar zij geen vat op hebben. Via een samenwerkende coöperatie zullen boeren meer vat moeten krijgen op onder meer de productiekosten en de uiteindelijke prijsbepaling van hun product.

SS

error: Kopiëren mag niet!