Missie bezoekt door wateroverlast getroffen dorpen rond stuwmeer

In opdracht van president Chandrikapersad Santokhi is een missie in door wateroverlast getroffen gebieden rond het stuwmeer.  Er is contact met de autoriteiten over mogelijke acties die ondernomen moeten worden. Op basis hiervan zal de missie in een zogenoemd ‘status report’ moeten aangeven om welke gebieden het gaat, wat de actuele acties zijn die al zijn getroffen en nog moeten getroffen worden en hoe de hulp zo snel en efficiënt mogelijk zal worden geboden.

De regering treft tegelijkertijd voorbereidingen voor de post wateroverlast activiteiten zoals eventuele repatriaties en uitdagingen op het vlak van de gezondheidszorg en voedselvoorziening.

De missie heeft al ‘inschattingspatrouilles’ naar de getroffen gebieden ten noorden van de stuwdam uitgevoerd. Hierbij zijn gebieden zowel aan de linker- als de rechteroever van de Surinamerivier aangedaan. De situatie in onder andere Klaaskreek, Kapasikele, Muyekriki, Nieuw Lombé (zie foto, Nieuw Lombé) en andere dorpen is in kaart gebracht.

Ook zijn bezoeken gebracht aan de drinkwaterinstallaties die allemaal volledig onder water gelopen zijn. Deze faciliteiten moesten door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) tijdelijk worden ontmanteld, waardoor mensen momenteel geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Om dit ongemak te overbruggen heeft de SWM twee watertrucks van10.000 liter ter beschikking gesteld. De gebieden die niet kunnen worden aangedaan met de truck zullen vanuit het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) worden voorzien van drinkwater.

Terwijl het water op sommige plaatsen een hoogte van twee tot drie meter heeft bereikt, gaan de patrouilles door om de benodigde noodhulp te inventariseren en te bieden. 

Gesteld mag worden dat het grootste deel van de dorpen op hoger gelegen plaatsen gebouwd is. Hierdoor zijn tot nu toe alleen de gebieden in de directe nabijheid van de rivier getroffen. De aanhoudende regens vormen een grote uitdaging. Ook zal samen met Staatsolie gekeken worden naar het openzetten van de spuisluizen en het tempo waarin dit plaatsvindt.  

De regering blijft zich inzetten om zo spoedig als mogelijk de noden te lenigen. De bevolking mag rekenen op de betrokkenheid van de overheid bij de acute hulp en in het traject van wederopbouw.

Nieuw Lombé

error: Kopiëren mag niet!