Minister van Volksgezondheid komt personeelsleden MMC tegemoet

Met betrekking tot de laatste actualiteiten binnen het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft bondsecretaris Abdul haar tevredenheid laten klinken. Ze zegt nog niet helemaal tevreden te zijn, maar ze is wel blij met de ontwikkelingen die zich de laatste paar dagen hebben voorgedaan in het MMC.

Goede afspraken met minister Ramadhin 

De minister heeft sedert donderdag 14 april contact opgenomen met het ziekenhuis in Nieuw Nickerie en heeft het personeel geprobeerd tevreden te stellen. De minister heeft de prestatietoelage die als druppel diende die de emmer liet overlopen, uitbetaald. Door de komst van het paasweekend werd het niet direct in orde gemaakt, want dat vereist ook nog de medewerking van alle verschillende  instanties. Het was niet meteen een plus om de personeelsleden over te halen om het eens te zijn met het aanbod en zich neer te leggen bij het besluit, maar het is deels wel bewezen dat de belofte die is gedaan rustig maar zeker wordt nagekomen. 

Actie vrijwel opgeschort

De aangekondigde actie door de bond binnen het Mungra Medisch Centrum is, aldus de bond, vrijwel opgeschort, vanwege het feit dat de gevraagde belangen van de personeelsleden deels zijn nagekomen. De vondssecretaris voegt er gelijk aan toe, dat niet alles in kannen en kruiken is, maar het werk staat wel op normaal hervatten. Het was belangrijk voor de minister dat de nodige rust terug zou keren.

De leden voelen zich nu weer iets beter, en zijn ervan overtuigd dat ze de volgende realisaties niet hoeven te bereiken door actiemodellen in het leven te roepen. Het is de taak van de personeelsleden om hun werk naar behoren te doen, maar ze roepen de directie op om ook de betalingen dan niet op zich te laten wachten.

GW

error: Kopiëren mag niet!