DNA behandelt ontwerpwet Reisdocumenten

De Nationale Assemblee, DNA, heeft dinsdagmiddag een aanvang gemaakt met de behandeling van het wetsontwerp Reisdocumenten. De wet zal bij goedkeuring voorzien in regelgeving met betrekking tot aanmaak van reisdocumenten die beantwoorden aan internationale normen. De wet heeft onder andere tot doel het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen.

Reisdocumenten met biometrische gegevens zullen leiden tot een verbeterd elektronisch beheer. De nieuwe wet zal ook voorzien in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties om  misbruik van reisdocumenten tegen gaan. De reisdocumenten waar de wet het over heeft zijn nationale paspoorten, zakenpaspoorten, noodpaspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten.

Tijdens de debatten dinsdag werd aangevoerd, dat reisdocumenten met biometrische gegevens de controle vergemakkelijkt. Momenteel zijn er 150 landen in de wereld die paspoorten en reisdocumenten met biometrische gegevens uitgeven. Suriname zal het eerste land binnen de Caricom zijn die reisdocumenten met biometrische gegevens uitgeeft.

Enkele leden van de oppositie, onder wie Melvin Bouva (NDP), vroegen zich tijdens de debatten zich af waarom er zoveel prioriteit wordt gegeven aan de behandeling van dit wetsontwerp, terwijl de samenleving gebukt gaat onder vele problemen die om aandacht vragen.

Per 1 mei?

Vernomen wordt dat de regering de wet per 1 mei wil laten ingaan. Per die datum zal voor 20 landen ook geen visum meer nodig zijn om Suriname binnen te komen. Men moet wel een entree fee van US$ 50 of Euro 50 betalen. Voor een deel gaat het om eenzijdig afschaffen van de visumplicht, en voor een ander deel met landen waar afspraken mee zijn om visumplicht af te schaffen.

De Wet Reisdocumenten, die zal voorzien in de aanmaak van reisdocumenten met biometrische gegevens, is één van de stappen in het proces om te komen tot het afschaffen van visum voor Schengenlanden. Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is al enige tijd bezig lobbywerk te verrichten bij verschillende Europese landen voor hun steun aan een nog te formaliseren verzoek van Suriname daartoe. In dat kader is de nieuwe wetgeving inzake reisdocumenten belangrijk.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dit stuk op, dat het hebben van reisdocumenten met biometrische gegevens slechts een van de vele voorwaarden is die de Schengenlanden stellen voor het visumvrij mogen reizen. “Dus laat niemand je voor de gek houden, want we zijn nog lang niet op dat punt. Bovendien moet de EU daar ook nog akkoord voor geven”, aldus Parmessar.

Paspoortprinter CBB

Zowel leden van de coalitie en de oppositie vroegen dringende aandacht voor de defecte machine van het het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) voor de aanmaak van paspoorten (paspoortprinters) . Er werd een dringend beroep gedaan op de regering om het CBB spoedig van de nodige financiële middelen te voorzien voor de aanschaf van machines. Er is namelijk sprake van grote achterstanden bij de afhandeling van paspoortaanvragen. Voor dit jaar alleen zijn er ruim 14.000 paspoortaanvragen. Dit aantal komt bovenop de bestaande achterstanden. 

Met betrekking tot de aanmaak en verstrekken van reisdocumenten met biometrische gegevens wilden verschillende Assembleeleden weten in hoeverre Suriname de technische zaken in place heeft, zoals de machines voor de aanmaak van biometrische reisdocumenten en de zogeheten documentenlezers. De documentenlezers zijn bedoeld om de elektronische gegevens in de reisdocumenten te kunnen lezen.

De reisdocumenten die Suriname thans verstrekt zijn met uitzondering van noodpaspoorten wel machine leesbaar, maar niet voorzien van biometrische gegevens. De noodpaspoorten worden handmatig uitgeschreven en zijn dus niet machine leesbaar. De huidige paspoortinstructie voorziet in weinig tot geen beveiligingsmaatregelen voor het voorkomen van misbruik en vervalsing van deze reisdocumenten, inclusief identiteitsfraude zoals “look-alike” fraude. Geconstateerd wordt dat de geldende paspoortinstructie het te makkelijk maakt voor een houder om na elke vermissing een reisdocument te verkrijgen, ook al vonden de vermissingen betrekkelijk kort na elkaar plaats. Dit werkt de mogelijkheid voor misbruik van reisdocumenten in de hand. In de ontwerpwet Reisdocumenten zijn er bepalingen opgenomen om dergelijke vormen van misbruikt tegen te gaan.

SS

error: Kopiëren mag niet!