Ronny Asabina: “Reshuffling leidt aandacht af van problemen volk”

Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie in de Nationale Assemblee, vindt dat de reshuffling zoals dat thans eraan toe gaat, de aandacht afleidt van de echte dagelijkse problemen waaronder het volk gebukt gaat. Door de weinige transparantie die de regering hierbij aan de dag legt is er een sfeer van onduidelijkheid in de samenleving ontstaan waardoor de “mofo korantie” (geruchten machine) overuren draait. De vele sociaal maatschappelijke problemen van het volk worden hierdoor naar de achtergrond gedrukt.

De woordenoorlog tussen ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk en de Financiën-minister Armand Achaibersing heeft de ontstane sfeer er ook niet beter op gemaakt. “De plooien tussen beide bewindslieden zijn gladgestreken, maar wie heeft de waarheid gesproken?”, vraagt Asabina zich af.

Volk in het duister

De BEP-fractieleider vindt het erg jammer, dat het volk in het duister wordt gelaten. Er zou aan de bevolking duidelijk moeten worden gemaakt op basis van welke criteria leden van het kabinet gereshuffeld of vervangen worden. Asabina vraagt zich af of er functioneringsgesprekken zijn geweest en hoe en op grond waarvan personen beoordeeld zijn geworden.

Afgezien hiervan hoopt de parlementariër dat het doel dat men zegt na te streven met de reshuffling ook echt werkelijkheid wordt. Want volgens hem is er een grote “gap” tussen wat de regering aan beleidsvoornemens het volk heeft voorgehouden en wat de werkelijkheid in de praktijk is. Deze grote “gap” is de voornaamste oorzaak van het wegvallen van het vertrouwen bij het volk in de regering.

Asabina hoopt dat het de regering gaat lukken dit verloren vertrouwen terug te winnen. Hij wijst erop, dat de performance van de regering als geheel niet enkel en alleen afhankelijk is van de prestaties van individuele ministers. Het is volgens hem algemeen bekend en een gegeven dat het overheidsapparaat een groot gebrek heeft aan uitvoeringscapaciteit. Hierdoor verlopen voorbereidingen en uitvoering van projecten en programma’s niet snel genoeg zoals gewenst.

De BEP-fractieleider hoopt ook dat de regering een reshuffling uit eigener beweging doorvoert, en niet onder druk van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) om gestelde doelen te behalen. Indien dat niet uit eigener beweging plaatsvindt, zegt Asabina te vrezen dat “we dan in een vicieuze cirkel terecht komen waarbij niet veel zal veranderen”.

SS 

error: Kopiëren mag niet!