Onze vlag, onze waarde!

Veel Surinamers kunnen zich nog niet kunnen in het feit dat onze symbolische wapens gerespecteerd en op de juiste wijze gewaarborgd dienen te worden.

Hoogste natie symbolen

Dagblad Suriname ging in gesprek met Vincent Lepelblad die reeds 34 jaar lang protocollaire consultant is, over de recente ontwikkeling als het gaat over de symbolen die het land heeft. “De vlag, ons volkslied en ons wapen zijn onze hoogste natie symbolen”, aldus Lepelblad. Er is volgens hem zelfs een wettelijke regeling die op 15 december 1959 tot stand is gekomen om dit vast te kunnen leggen. Deze wet werd vervangen na 1975 toen Suriname op 25 november onafhankelijk werd. Een vlag, die de natie moet vertegenwoordigen, mag en kan, aldus Lepelblad, niet op allerlei manier gebruikt worden.

Waarde voor Surinaamse vlag

Lepelblad geeft gelijk daarbij aan, dat vele instanties de vlag op een zodanige manier hijsen die eigenlijk niet toelaatbaar zou moeten zijn. De vlag hijsen is niet zomaar een activiteit en dient met alle respect en eer te gebeuren. De vlag mag aldus Lepelblad nimmer tegen een of ander voorwerp botsen. Ook bij het hijsen van de vlag tot de helft, om zo iemand die is overleden te eren, dient de vlag ongehinderd te blijven. Een vlag heeft naar zijn zeggen als hoogste goed dat een land het kunnen bezitten op een zeer eminente plek. Daarnaast mag de vlag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Het is nimmer de bedoeling om commerciële activiteiten te promoten met behulp van de Surinaamse vlag.

Sporters en de vlag

Als sporters is het te begrijpen dat ze onder de vlag hun land vertegenwoordigen en dus na een wedstrijd de vlag over zich heen of in de armen hebben. De vlag zit nooit onder ze, omdat het dus ook hun land van herkomst en/of waar voor ze uitkomen moet uitbeelden. Dit is een duidelijk verschil met het liggen en/of dragen van de vlag. 

Als laatste wil Lepelblad iedere Surinaamse burger oproepen om de waarde van de vlag hoog te houden, want naar zeggen van de protocollaire consultant zijn weinig of nog niet genoeg mensen zich bewust van de regels die gelden bij het gebruiken van een nationaal symbool, omdat het nalaten hiervan in Suriname nog niet in een wet als strafbaar is vastgelegd. 

GW

error: Kopiëren mag niet!