Leerkrachten binnenland onterecht bevoordeeld om langer vakantie te hebben

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur had op 9 maart besloten om vanwege de hoge waterstand de leerkrachten met als standplaats Sipaliwini naar Paramaribo terug te halen. Op 27 maart heeft het ministerie bericht dat de Paasvakantie voor de scholen in het binnenland vervroegd zou worden en wel van 28 maart tot en met 18 april.

Op 16 april heeft het ministerie wederom in een persbericht laten weten, dat de scholen in het binnenland niet meer op 19 april van start zullen gaan, zoals gepland was.

“Volgens bekomen informatie zijn de weersomstandigheden in het binnenland niet ideaal om de scholen in het achterland te laten opstarten. Dit is de reden waarom de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft besloten om deze scholen vooralsnog samen met de basis- en voj-scholen in Paramaribo en overige districten op dinsdag 3 mei 2022 te laten beginnen”, aldus het ministerie in een persbericht.

Enkele leerkrachten uit Paramaribo uiten hun ongenoegen bij de redactie van Dagblad Suriname. Volgens hen zijn de leerkrachten van het binnenland onterecht bevoordeeld om langer vakantie te hebben en wel drie weken in plaats van twee weken. Het gaat hierbij specifiek om scholen waar geen wateroverlast geconstateerd is. “Desondanks heeft het ministerie alle scholen van het gebied laten sluiten en nu starten ze ook op dezelfde datum als de leerkrachten van de stad. Het is onterecht ten opzichte van leerkrachten van de stad en overige districten. Eén, twee en drie weken vakantie scheelt wel wat, daar de salariëring van elke leerkracht hetzelfde is en alle rechten en plichten hetzelfde moeten zijn. Het ministerie moet bepaalde zaken eerst goed natrekken alvorens ze één lijn trekken tot een besluit”, aldus de leerkrachten.

De leerkrachten geven ook aan, dat ze ervan bewust zijn dat er scholen in het binnenland zijn die zwaar zijn getroffen door wateroverlast. Maar, volgens hen zijn er ook scholen die niet ondergelopen zijn en dus in principe normaal van start kunnen gaan, indien ze geen andere obstakels ervaren. Dat het ministerie alle scholen in het binnenland onder één noemer plaatst, vinden zij onterecht.

SK

error: Kopiëren mag niet!