Beveiligingsbedrijf traint bewakers ministerie van OW een dag….

In het kader van de loopbaanontwikkeling en duurzaam beleid heeft de Ministeriele Plan Unit (MPU) van het ministerie van Openbare Werken (OW) een trainingshandleiding samengesteld ter verbetering en het updaten van de kennis van alle medewerkers van het OW-ministerie. Met het oog op deze ontwikkelingen heeft N.V. Brotherhood Security zaterdag 16 april trainingen verzorgd voor het bewakersteam. De bewakers kregen na het volgen van de training een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Sandra Esseboom, salesdirector van N.V. Brotherhood Security, zegt dat upgrading van de kennis van de huidige bewakers van het ministerie van groot belang is. Voorafgaand aan de training zijn besprekingen gevoerd met het bewakersteam om zodoende een beeld te krijgen van de aanwezige capaciteit, kunde en interesse de beveiliging rakende. Aan de hand hiervan werd de training in elkaar gezet.

De training bestond uit twee dagdelen. In het eerste gedeelte werdde focus gelegd op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid, omdat een ministerie per definitie diensten verleent aan de samenleving. Het tweede deel was gericht op de operationele beveiliging, waarin het daadwerkelijk beveiligen aan de orde kwam. “Indien er behoefte is voor vervolgtrainingen staat N.V. Brotherhood Security open om deze te verzorgen, teneinde de kennis van de bewakers naar een hoger niveau te trekken”, aldys Esseboom.

Minister Riad Nurmohamed beklemtoonde, dat conform de nieuwe organisatiestructuur vrijwel alle afdelingen aanpassingen zullen ondergaan. Zo zal elke ambtenaar vanaf zijn of haar intrede bij het ministerie in een verplichte stage terechtkomen. Hetgeen betekent dat eenieder die werkzaam is bij OW, in de gelegenheid wordt gesteld trainingen of opleidingen te volgen voor de functie die hij of zij vervult binnen het ministerie.

De bewindsman vroeg het bewakingspersoneel ook naar een behoeftelijst om op die manier invulling te kunnen geven aan de vereisten om de veiligheid te kunnen garanderen. Iedere medewerker moet het werk kunnen doen vanuit een bepaalde vakkennis en vaardigheden om de motivatie te stimuleren en de deskundigheid te optimaliseren, aldus OW.

De minister stak tot slot het bewakersteam een hart onder de riem en feliciteerde de bewakers met het in ontvangst mogen nemen van een certificaat na de eendaagse training.

error: Kopiëren mag niet!