Opstart EBS-led lampen project nu ook in Nickerie en Coronie

Op verschillende plaatsen nationaal worden door Street Lighting Retrofit and Advanced Metering Infrastructure projectcoördinator Shamir Bakridi van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EVS) informatiesessies gehouden in het bijzijn van districtscommissarissen en districts- en ressortraadsleden.

Dit is een project, dat al een hele poos gaande was, maar in hoofdstad Paramaribo. Nu wordt dit werk gedecentraliseerd, het gaat naar verschillende districten binnen heel Suriname. De overheid heeft naar zeggen van Bakridi 60.000 led lampen ontvangen van de Caribbean Development Bank.

Bij dit project wordt de mogelijkheid gezamenlijk met de nodige instanties bekeken om een oplossing te zoeken, zodat de gemeenschap die zich in buurten ook weet hoe het er aan toe zal gaan en wat het inhoud. De bedoeling van deze informatiesessie blijft het trainen van de districts- en ressortraadsleden. De nadruk wordt gelegd op de buurten die aangedaan zullen worden. De raden hebben daarover een beter beeld. 

De betrokkenheid van de mensen in de buurten staat altijd centraal bij de uitvoering. Met het aanbrengen van led lampen wordt niet alleen het gebruik van een beter wegdek gestimuleerd, maar ook een besparing die het energiebedrijf van Suriname zal hebben op maandbasis, zal verschillen met voorheen. Het vermogen dat hierbij vrijkomt bij de EBS  kan dan toegevoegd worden aan het bestaand capaciteit.

Hiernaast wordt ook bij een verminderde opwekking van stroom een minder uitgegeven aan onderhoud en brandstofverbruik. De projectcoördinator geeft te kennen, dat de lampen niet alleen milieuvriendelijker zijn, maar dat ze ook minder elektriciteit consumeren, dat  ook voor minder CO2-uitstoot zorgt. De oudere lampen hebben in vergelijking met de nieuwere led lampen geen kwikdamp. Het is dus  vriendelijker voor de volksgezondheid.

GW

error: Kopiëren mag niet!