Mierenproef onder inheemsen: kindermishandeling?

Het inheems meisje te Matta, Denys Sabajo, heeft op zondag 10 april de mierenproef met succes doorstaan. Velen in de samenleving vinden echter, dat de mierenproef een vorm is van kindermishandeling. 

Raoel Swedo, voorzitter van Stichting Apache Social Network Suriname, zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat hij voor wat betreft de mierenproef nuchter blijft, omdat het een deel is van de inheemse cultuur, in dit geval de Arowakse gemeenschap. “Het is altijd geleerd dat je een ieders cultuur moet respecteren. Als je emotioneel ernaar kijkt, dan zul je een ander beeld hebben van dat moment. Het proces was voorbereid. Het is niet aan het kind opgedragen om het proces door te staan. Het wordt haar voorgehouden en ze leeft in een culturele familie en is ook deel van een culturele groep. Zij kijken er dus heel anders naar. Het enige is, dat je op dat moment pijn ervaart van de mierenprik of -beten, maar op hetzelfde moment word je weer sterk. Het moment dat het kind na het proces vol trots erover kan praten, dan is de vraag: waar is er dan sprake van kindermishandeling?” 

Swedo stelt, dat er bij mishandeling sprake is van iets dat tegen je zin of wil wordt gedaan. “Maar het moment dat je vrijwillig participeert en het proces wilt doorstaan, dan kan er geen sprake zijn van mishandeling.”

Swedo vertelt, dat de zus van het meisje dit proces ook heeft doorstaan. “Als ze de positiviteit niet inzag, zou ze misschien niet toestemmen. De drive, de energie, de discipline, dat in haar zus zit heeft haar zeker ook gemotiveerd om dit proces te doorstaan. Wij zijn geen voorstander om ervan uit te gaan, dat het kindermishandeling is.”

Swedo stelt, dat er bij andere religies sprake is van ergere vormen, zoals besnijdenis, waarbij een deel van het lichaam wordt afgesneden. “Maar, is dat ook kindermishandeling?” Hij geeft verder aan dat bij sommige religies personen verplicht zijn om zich kaal te scheren op een bepaald moment. “Is dat ook een vorm van mishandeling?”

“Het is dus hoe je ernaar kijkt en als je het niet begrijpt ga je natuurlijk anders erover praten. Het zit in een cultuur, maar je wordt niet gedwongen om het te doen. Als je dit proces met succes heb doorstaan zal je natuurlijk ook de vruchten van plukken”, aldus Swedo.

SK

error: Kopiëren mag niet!