Pasen is het belangrijkste feest voor het Christelijk geloof

De hoogtijdagen voor christen broeders en zusters is in aantocht. Op 15 april is het Goede vrijdag, op 17 april de Eerste Paasdag en 18 april Tweede Paasdag. Carl Breeveld is lid van de Grotestadskerk van de Evangelische Broedergemeente. Breeveld geeft het volgende mee in gesprek met Dagblad Suriname. Pasen vindt Breeveld het belangrijkste feest voor het Christelijk geloof.

“Jezus Christus, onze Heer, stond na zijn lijden en sterven voor ons op uit de dood en dit historisch feit legt een stevige basis voor ons geloof. Het is een goede gewoonte om op weg naar Pasen veertig dagen stil te staan bij het bijzondere werk van Jezus Christus hier op aarde. Het is een periode van betrokkenheid bij de opdracht die Hij voor ons moest uitvoeren. Overdenkingen, Bijbelstudies, kerkdiensten, persoonlijk- en gemeenschappelijk gebed dragen juist in deze periode bij tot verdieping van het geloofsleven. Behalve lid van de Grotestadskerk van de Evangelische Broedergemeente, ben ik ook betrokken bij alle andere plaatselijke kerken van dit Kerkgenootschap, omdat ik beschikbaar ben en overal mag dienen. Daarnaast mag ik mij inzetten in alle christelijke kerken en -stromingen in Suriname en internationaal. Wij spreken van dienstbaar zijn aan het gehele lichaam van Christus. Ik mag naast het voorgaan in kerkdiensten ook onderricht verzorgen. Daarnaast ben ik betrokken bij de Mediacommissie van onze kerk en voorzitter van het Stichtingsbestuur van het EBGS onderwijs”

In de Evangelische Broedergemeente is het gebruik dat tijdens de Stille Week die duurt van zondag 10 april-zaterdag 16 april er iedere avond leesdiensten worden gehouden. Dan worden delen uit het Nieuwe Testament gelezen die betrekking hebben op de laatste dagen en de dag zelf waarop de Heer Jezus werd gekruisigd en begraven is. Dit jaar is er in de Wanicakerk op Goede Vrijdag om 09.30 uur een Passieconcert van het Rein Rier Orkest. In andere denominaties worden onder andere Paasconferenties gehouden.    

Als boodschap geeft Carl Breeveld mee: “We spreken van een Goede Vrijdag omdat op deze dag wij in dankbaarheid terugzien op het volbrachte werk, tweeduizend jaar geleden, van onze Heer Jezus Christus, aan het kruis op Golgotha in Israël. Het waren gruweldaden die daar toen plaatsvonden, maar wij geloven dat Hij die om onze zonden onderging. Daarom is het voor óns een Goede Vrijdag. Wie Jezus Christus als Heer van zijn leven aanneemt, mag delen in de verlossing die Hij tot stand gebracht heeft voor de mensheid. Belangrijk is ook dat wij niet vergeten dat drie dagen na zijn dood Hij opstond uit de dood. Dit historisch feit benadrukt dat de dood niet het laatste woord heeft, omdat de Heer Jezus de vernietigende krachten van de dood heeft overwonnen. Wij vieren als christenen wereldwijd deze overwinning van harte, omdat de Heer Jezus zei, en dat geloven wij: “Ik ben de Opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Johannes 11:25-26 NBV21 “. Ik wens allen een gezegend Pasen toe”, aldus Breeveld in gesprek met Dagblad Suriname.

(Khoesiaal P.)

error: Kopiëren mag niet!