MinOWC en Nederlandse ministerie van Onderwijs gaan samenwerking verdiepen

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en haar staf hebben een ambtelijke zogenoemde ‘verkenningsmissie’ van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op bezoek gehad. Gesproken werd over het uitdiepen van de samenwerking tussen beide landen. Op kleine schaal wordt wel samengewerkt met individuele personen en of organisaties, maar met OCW moet de samenwerking op gang komen.

In haar welkomstwoord zei minister Levens, dat het bezoek van de delegatie past in de internationale samenwerking die Suriname met diverse landen aangaat. De bewindsvrouwe ging kort in op de samenwerkingsverbanden van het minOWC met andere bevriende landen. Momenteel zijn er ook onderwijsdeskundigen uit Nederland in het land, die ondersteuning verlenen op het gebied van curriculumontwikkeling en toetsing. Onlangs waren er ook Peruanen in het land in verband met afstandsonderwijs, zei minister Levens. 

??????????????????????

De Nederlandse delegatie gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen periode en aankomende tijd. Ook onderwerpen als onderwijs post-Covid, meertaligheid en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kwamen aan bod. Deze thema’s doen zich ook in Nederland voor en de delegatie was benieuwd naar de ervaringen in Suriname. Verder wilden zij van minOWC weten waar de behoeftes liggen ten aanzien van vernieuwing van lesmaterialen. 

Vanuit het minOWC werd een presentatie verzorgd voor de delegatie over onderwijs waarin onder andere de volgende onderwerpen werden belicht:

  • Onderwijsvernieuwingen
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs in relatie tot talentontwikkeling en niet zinloos achterhouden van kinderen
  • Aanpassingen in het onderwijs naar aanleiding van de Covid-pandemie (basis-, voortgezet- en hoger onderwijs) 
  • Vraagstuk van koloniale collecties, samenwerking musea en staatscollecties.

Ten aanzien van het laatste aandachtspunt zal de Nederlandse delegatie verder overleggen met het Directoraat Cultuur. Er zal ook gesproken worden over het erfgoed en het belang van cultuureducatie en talentontwikkeling.

Delegatieleider van de Nederlandse missie tevens directeur Internationaal Beleid bij het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Gerbert Kunst, stelde onder de indruk te zijn van de omslag die wordt gemaakt naar het nieuwe onderwijssysteem. Hij zei veel met betrekking tot vernieuwingen te herkennen. 

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, gaf aan het einde van de bespreking aan dat er genoeg informatie is gedeeld om na te gaan hoe invulling te geven aan de samenwerking. In ieder geval is nu een eerste stap gezet. 

Naast de ambassadeur en delegatieleider Kunst bestond de delegatie uit Koosje Spitz, clustercoördinator mondiaal, directie Internationaal Beleid (MinOCW),  Rutger Pol, directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs (MinOCW),  Sara Knijff,  plaatsvervangend directeur Erfgoed & Kunsten (MinOCW),  Henk Heikamp, senior beleidsmedewerker internationaal cultuurbeleid (MinOCW) en Michiel Valkenburcht, senior beleidsmedewerker internationaal cultuurbeleid en samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De delegatie is nog tot en met 16 april in het land.

error: Kopiëren mag niet!