Is er een bank coup in de maak…?

De afgelopen periode volgen wij een trend dat iets dat onschuldig lijkt veel weg heeft van een bank “coup” in de maak. Even dachten wij dat het om een interne zaak ging blijkt dat niet zo. Wij zijn alles in een tijdlijn gaan uitzetten en merkten, dat waar het even leek te mislukken men zelfs regeringsmensen bijhaalt en overheidsinstituten om de zaak in hun voordeel te laten uitkomen.

Mislukt project

Het gaat in deze om het eens gewraakte uitstel van de aandeelhoudersvergadering van De Surinaamsche Bank, DSB. Dachten velen dat het ging om de benoeming van een directeur en of een directielid bij deze bank, maar dat blijkt het juist niet te zijn. Naar ons inziens draait het allemaal om US$20 miljoen dollar van een mislukt project.

Volgens de berichten die wij hebben mogen volgen gaat het om een samenwerkingsproject tussen de DSB en Assuria vastgoed maatschappij. Het blijkt dat Assuria hierin een meerderheidsaandeel heeft. Ook blijkt, dat toen de mislukking van dit project zich voordeed de huidige minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, de directeur was van Assuria. Men heeft dit mislukt project doorverkocht aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), toen onder leiding van Robert van Trikt die nu in de gevangenis zit. 

Wat is de link geweest tussen Achaibersing, als directeur toen van Assuria, en de gewraakte Van Trikt? Dezelfde persoon die nu de minister van Financiën en Planning is en ook toezicht houdt op de CBvS en alle financiële instellingen waar de staat aandeelhouder van is.

Namens wie en welke rol vervult hij nu eigenlijk?

Blauwmeer leleku

Uiteindelijk ging de deal met de CBvS niet door en men bleef zitten met wat bekend is als de Blauwmeer US$ 20 miljoen leleku. Echter, wij moeten niet uit het oog verliezen dat men een poging heeft gewaagd om een eigen schuld te plaatsten ten laste van het volk via de CBvS.

Geen wonder dat een ander mediabedrijf het hard getypeerd heeft als een poging tot oplichting door Aichabersing, toen als directeur van de onderneming. En nu moet hij de belangen dienen van het volk namens president Chandrikapersad Santokhi. Hoe heeft de screening plaatsgevonden bij de benoeming van hem en wie heeft voor hem gepleit voor het ambt?

Welke mysterieuze lijnen zijn uitgezet om hem daar te krijgen?

Deze Blauwmeer leleku komt nu naar buiten, maar speelt zich achter de schermen al sinds april 2021 af. Maar waarom nu?

Het blijkt volgens onze analyse, dat men schade van US$20 miljoen nu op de schouder van de aandeelhouders van DSB wenst te zetten. Hierdoor komt Assuria vrij van deze Blauwmeer leleku. Echter, ook daar ging het weer mis. Twee aandeelhouders, te weten Fatum en Hakrinbank, zijn tegen deze slinkse wijze van wegmoffelen van  andermans verliezen .

Het gaat dus om US$ 20 miljoen dollar, bereken dat maar door op de koers van SRD21.

Dus het is zeker geen kleingeld waar de strijd omgaat.

De protesten van de twee aandeelhouders hebben ertoe geleid, dat de algemene aandeelhoudersvergadering van de bank weer is uitgesteld. Het blijft maar bij een mislukking.

Maar, de poging is hierbij niet stopgezet. Alle kaarten werden uit de lade gehaald.

Hoe verder?

Naar ons inziens dan maar een Bank “coup” doen. Zeker niet een op de DSB, maar zoek een schakel die via de politiek en de onzichtbare groepen verwijderd kan worden. Hoe pleeg je een bank coup als de leiding de bank financieel correct draait en goed functioneert? Iedere coup wordt voorbereid door iemand om iets. Iemand moet in een  kwaad daglicht gesteld worden, bewust met een doel dat alleen de coupplegers kennen. Dus demoniseert de leiding, brengt gelijken in het middenveld in stelling en maakt een hype. Als dat lukt, dan slaagt ook de coup.

Dit zien wij nu gebeuren door alles op een rij te zetten.

Een leidinggevende van de Hakrinbank wordt beschuldigd van seksueel molest.

Waarom is de persoon die beweert dat het is gebeurd, van stal gehaald en met welke vooruitzichten? Alles heeft een reden, niets gebeurt zomaar. Een zaak die intern door de bank is afgehandeld zoals dat eraan toe gaat in een goede organisatie. 


Maar men kreeg geen genoegdoening want de leiding is er nog. Hou bij het doorlezen de US$ 20 miljoen in beeld van de leleku en dat de Hakrinbank aandeelhouder is bij de DSB, en er tegen is.

Nu tracht men het Openbaar Ministerie te beïnvloeden, een orgaan dat haar eigen werktempo en onafhankelijk beleid heeft. Dus het gaat erom, hoe halen wij de gast weg die lastig is. Die gast heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van de DSB. Dus bij een “coup” krijg je een nieuwe kijk.


De rol die de huidige minister Achaibersing vervult in deze zaak is zeer dubieus.  Hij was dus directeur van Assuria toen dir US$20 miljoen schandaal begon. Gaat hij nu als minister van Financiën eisen dat Hakrinbank meewerkt aan de stemming binnen DSB, want zijn leleku hangt ook nog boven zijn hoofd ten behoeve van zijn voormalige werkgever.

Voor U als lezer, lijkt het wellicht zeer omslachtig.


Resumerend

DAVG/Panasco-DSB-Assuria hebben een mislukt project Blauwmeer, 574,2552 hectare. Schade US$20 miljoen. Ze verkopen aan de Centrale Bank van Suriname onder Robert van Trikt, die nu in de gevangenis zit. De Surinaamsche Bank heeft tegoeden bij  de Centrale Bank en leent de Centrale Bank de US$20 miljoen. De CBvS betaalt hiermee DAVG/Panasco-DSB-Assuria voor het mislukt project Blauwmeer. Wat blijkt? De grond heeft geen titel.


De Centrale Bank van Suriname zegt nu, jullie hebben mij iets verkocht waar ik niets mee kan, het terrein heeft immers geen titel. Ik wil mijn geld terug. Uitgaande van de stelling van de CBvS, heeft men de bank opgelicht, omdat het terrein doorgesluisd is als eigendom wat niet waar blijkt te zijn, daar er helemaal geen titel is.


En toch heeft van de huidige minister van Financiën, oud-directeur van Assuria, de koopovereenkomst mede gesloten met de DSB.

Men zit nu met een verlies en weet niet hoe de zaak af te sluiten nu men betrapt is en gesproken kan worden van oplichting. Men wil het nu naar de aandeelhouders van De Surinaamsche Bank afschuiven. Dat willen twee aandeelhouders niet van de DSB niet, waaronder een van de Hakrinbank. En wie is, voor het gemak gezegd, de baas van de Hakrinbank namens de Staat, het volk? Dezelfde persoon die het probleem heeft gecreëerd van US$20 miljoen namens zijn voormalige werkgever Assuria, nu in dienst als minister van Financiën onder leiding van president Santokhi. Dezelfde Armand Achaibersing. Dus hij heeft de macht weer, maar nu door de Hakrinbank de opdracht te geven mee te werken met de stemming binnen de algemene ledenvergadering van de DSB om hierdoor de gewraakte Blauwmeer – de “leleku” van US$20 miljoen voor eens en voor altijd weg te doen.


Het is nu zaak dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt, waar er mogelijk sprake kan zijn van oplichting en of poging tot oplichting, als ook de Centrale Bank van Suriname dit kenbaar te maken aan de president van Suriname.


Achaibersing is niet meer de persoon waar de CBvS naar toe kan, omdat hij de “Zwarte Piet” is.

De president moet minister Achaibersing onder een extra vergrootglas plaatsten, daar dit tot zijn val van zijn kabinet kan leiden. Als men grote wedstrijden wil spelen moet men ook de grote slagen kunnen opvangen. Hopelijk neemt de president dit wel serieus wetende dat ook Achaibersing betrokken was bij Surfin en HPSG, die allen een nare nasmaak hebben.

Orpheo Terlaen

error: Kopiëren mag niet!