Staatsolie: Spuikleppen Afobakadam langer open door hoge waterstand stuwmeer

De spuipoorten van de Afobakadam blijven tot en met augustus open door de aanhoudende hoge waterstand in het stuwmeer. Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS) is in nauw contact met de districtscommissaris van Brokopondo en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) om de situatie in de dorpen stroomafwaarts nauwlettend in de gaten te houden.

De spuipoorten van de Afobaka-waterkrachtcentrale staan vanaf 2 maart open en het vooruitzicht is dat het spuien wordt voortgezet tot en met augustus, zo laat Staatsolie zondag in een persbericht weten.

Het lozen van water is noodzakelijk, omdat het niveau in het stuwmeer op het werkmaximum van 264 voet (ongeveer 80,5 meter) zit. Vanaf januari tot en met maart, is er door de aanhoudende regens een groter volume water dan normaal in het meer gestroomd. Het spuien is nu gericht op het gelijk houden van de waterinstroom en -uitstroom, om te voorkomen dat de waterstand het ontwerpmaximum van het meer, 269 voet (ongeveer 82 meter), bereikt. 

Bij het spuien wordt er altijd naar gestreefd dat de stroomafwaarts gelegen gemeenschappen geen wateroverlast ervaren; dit is de zogenoemde safe spill. Echter is het ook met een safe spill onvermijdelijk dat de Surinamerivier onder de stuwdam aanzwelt, en met name laaggelegen gebieden direct langs de rivier onder water raken. 

Eens in de zeven tot tien jaar is er een extreem hoge waterstand in het stuwmeer die spuien noodzakelijk maakt. Nu doet zich de unieke situatie voor dat in twee opeenvolgende jaren water móest worden geloosd. In 2021 is er 1,7 keer zoveel water meer als het jaargemiddelde over dertig jaar in het stuwmeer gestroomd. Van januari tot en met maart was de instroom respectievelijk 1,7, 2,5 en 5,5 keer zoveel als het gemiddelde over die maanden gemeten in de afgelopen dertig jaren. 

Eind februari dit jaar wees alles erop, dat de kleine droge tijd was uitgebleven en besloot SPCS vanaf 2 maart de spuipoorten open te zetten. Bij een normale kleine droge tijd zou het waterniveau in het meer dalen en zou er ruimte ontstaan voor het water van de grote regentijd. Het opvoeren van de spuihoeveelheid, om zodoende berging voor het water van de grote regentijd (normaliter van mei tot augustus) te creëren, is geen optie, omdat hierdoor de stroomafwaarts gelegen dorpen en bedrijven volledig onder water zouden lopen. 

Een vol stuwmeer is altijd een zegen voor Suriname gebleken, omdat dan het maximale aan relatief goedkope energie met waterkracht kan worden opgewekt en minder van de duurdere energie middels opwekking met stookolie. Afhankelijk van de olieprijs kan in 2022 de besparing op de nationale energierekening tot US$ 30 miljoen oplopen. In 2021 was dat ongeveer US$ 20 miljoen. Het water in het stuwmeer heeft dus een economische waarde. Er wordt daarom pas tot spuien overgegaan als vooruitzichten uitwijzen dat het werkmaximum van ongeveer 80,5 meter zal worden bereikt. 

De vooruitzichten bleken niet in overeenstemming met de werkelijkheid, de kleine droge tijd uit bleef uit. Op dit moment is het stuwmeer vol en is er geen bergingsruimte voor het water vanuit het boven-Surinamegebied. SPCS is daarom genoodzaakt om eenzelfde hoeveelheid water door de Afobakadam te laten, als wat de natuur biedt. De safe spill zal niet kunnen worden aangehouden met als gevolg wateroverlast in vooral de laaggelegen dorpen stroomafwaarts.

SPCS is in nauw contact met de districtscommissaris van Brokopondo en het NCCR. Samen wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden en zullen wanneer nodig, onder coördinatie van het commissariaat en het NCCR, gepaste maatregelen worden genomen.

error: Kopiëren mag niet!