SLM-CEO De Haan: “Lonen niet vliegende cabin-crew worden gewoon doorbetaald”

“We werken er hard aan Suriname verbonden te houden met de rest van de wereld”

Het is algemeen bekend dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) al lange tijd in zwaar weer verkeert. Om de ‘national carrier’ weer op het goede spoor te krijgen werd de Nederlander Paul de Haan aangetrokken. Hij is sinds 16 april 2021 officieel de nieuwe CEO van de SLM. De Haan zei op de dag dat hij in dienst trad, dat hij, met nieuw ingezet beleid, vol goede moed met het personeel de uitdaging zou aangaan.

Inmiddels is hij dus een jaar de topman bij de SLM en in dat jaar werd de luchtvaartmaatschappij gekweld door vluchtvertragingen, uitvallen van ingehuurde toestellen en het aan de ketting leggen van vliegtuigen vanwege achterstallige betalingen. De SLM weet nog steeds krampachtig te overleven door vliegtuigen in te huren bij buitenlandse collega’s. Maar, dat doet de vraag opkomen, of het maar steeds inhuren van vliegtuigen niet zwaar drukt op de financiële huishouding van het bedrijf, dat toch al niet zo florissant is.

Hierop antwoordt De Haan tegenover de redactie van Dagblad Suriname: “De kosten voor inhuur op ACMI-basis (wetlease) is erg duur. We zijn in deze situatie terecht gekomen vanwege verkeerde vlootkeuzes de afgelopen decennia, bijvoorbeeld de Boeing 777, ‘het Dreamliner debacle’.

  • Een wet-leaseovereenkomst (ook wel ACMI-lease geheten) is een leaseovereenkomst tussen twee luchtvaartmaatschappijen waarbij de ene maatschappij (lessor) een vliegtuig, bemanning, onderhoud en verzekering (ACMI = aircraft, crew, maintenance, insurance) levert, terwijl de leasenemer (lessee) over het algemeen alle andere operationele kosten (kerosine, luchthavenbelasting,..) en verplichtingen op zich neemt. 

SLM probeert eigen cabin crew personeel in te zetten op ingehuurde toestellen

Het inhuren van vliegtuigen bij collega luchtvaartmaatschappijen kost de SLM dus veel geld, maar daarenboven mag de eigen SLM-cabin crew niet werken aan boord van zo’n ingehuurd toestel. Dus, dat specifieke SLM-personeel is werkloos en zit waarschijnlijk thuis.

De Haan zegt, dat de lonen van cabin crew-leden gewoon worden doorbetaald. “We zijn tevens in overleg om, deels, onze eigen crew op de ingehuurde vliegtuigen in te zetten.”

“Slechte schuldenpositie resultaat beleidskeuzes in verleden”

De SLM-CEO windt er tegenover Dagblad Suriname geen doekjes om: “Het is zeer slecht gesteld met de schuldenpositie van de SLM. We zijn in onderhandeling met de crediteuren. Dit is een resultaat van de beleidskeuzes uit het verleden.”

Eigen toestel vinden is “grondig proces”

De SLM is al vele jaren de wereld aan het afspeuren naar weer een eigen vliegtuig. Dat is, aldus De Haan, “een grondig proces waar diverse deskundigen bij betrokken zijn”. “We kiezen op basis van historische gegevens en statistieken een geschikt vliegtuig. U kunt daarbij denken aan het te vliegen netwerk en welk vliegtuig daarbij past.”

De Haan staat nu een jaar aan het roer van een luchtvaartmaatschappij in zwaar weer. Op de vraag wat er sinds zijn komst als CEO van de SLM in positieve zin tot vandaag de dag is veranderd binnen de luchtvaartmaatschappij, antwoordt De Haan:

“We zijn nu beter in staat om de positie van SLM in kaart te brengen. Tevens hebben we middels de VVR (Vrijwillige Vertrekregeling) en VUT (Vervroegde Uittreding) boventallig personeel afgevloeid. Ook hebben we bijvoorbeeld afdelingen samengevoegd, zoals het passagekantoor wat niet langer aan de dr. Sophie Redmondstraat te vinden is, maar, goedkoper, op het hoofdkantoor aan de mr. Jagernath Lachmonstraat in Paramaribo. Ook zijn diverse kostenreducerende maatregelen doorgevoerd, waaronder stopzetting van misbruik van de IPB-regeling en andere voorzieningen.” Die IPB-regeling (Indien Plaats Beschikbaar) is internationaal gangbaar in de luchtvaartwereld en biedt personeelsleden van luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief te mogen vliegen.

“Druk me uitvoeren herstelplan”

De huidige financiële situatie van de SLM is niet rooskleurig. Het is een luchtvaartmaatschappij zonder eigen vloot en dus eigenlijk niet echt meer die mooie ‘national carrier’ van weleer. CEO Paul de Haan blijft echter hoopvol gestemd en gaat onvermoeid door om ‘zijn’ luchtvaartmaatschappij weer die mooie ‘national carrier’ van weleer te laten worden. “We werken er hard aan om Suriname verbonden te houden met de rest van de wereld en zijn druk met het uitvoeren van het herstelplan”, aldus De Haan.

PK

error: Kopiëren mag niet!