LVV wijst opnieuw op importstop broedeieren uit vogelgriep landen

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft donderdag in een bekendmaking opnieuw erop gewezen dat er tot nader order een importstop geldt op broedeieren en andere pluimvee gerelateerde producten vanuit Europa, de VS en andere delen van de wereld waar vogelgriep heerst, inclusief een straal van 90 kilometer rondom enkele staten in de VS. Deze maatregel is ingevoerd als voorzorgsmaatregel tegen ongewilde insleep van vogelgriep. De maatregel geldt vanaf 24 februari. In de periode daarvoor had LVV overlegmomenten met alle actoren in de pluimveesector over de kwestie en afspraken gemaakt. Het is niet helemaal duidelijk waarom LVV het nodig heeft geacht om opnieuw een bekendmaking te doen uitgaan.

175.000 kippen per week

Shawn Thijm, directeur van Espee kippen, één van de grote pluimveebedrijven, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat 60% van de broedeierenbehoefte van Suriname lokaal worden geproduceerd. Hilly’s Farm is daar verantwoordelijk voor. Het resterend deel van de broedeieren wordt uit het buitenland geimporteerd.

In Europa heeft de vogelgriep zich razendsnel verspreidt en import van broedeiren uit dit deel van de wereld is praktisch stop gezet. Op 24 februari heeft LVV laten weten dat de importstop van broedeieren is ingesteld voor de Amerikaanse staten Zuid Carolina, Kentucky en Indiana, inclusief een straal van 90 kilometer rondom deze staten. Ook moet het gebied binnen een straal van 90 kilometer van het bedrijf waar de broedeiren worden betrokken vogelgriepvrij zijn.

Het is niet duidelijk of met de recente bekendmaking van LVV de importstop nu voor het gehele grondgebied van de VS geldt. Voor wat betreft de vogelgriep in de VS was door LVV eerder aangegeven dat deze was geconstateerd in vogels die zich in het wild bevinden. In de pluimveestapel zelf was dus geen vogelgriep geconstateerd. Dagblad Suriname heeft vooralsnog niet kunnen achterhalen bij LVV of ondertussen dit wel het geval is.

Shawn Thijm verzekerd tegenover Dagblad Suriname in elk geval, dat voor de komende 2 tot 3 maanden er geen tekorten zullen ontstaan, omdat de sector tijdig voorzorgacties heeft ondernomen. Wekelijks wordt in Suriname 175.000 stuks kip door de pluimveesector geproduceerd. Uitgaande van een gemiddeld gewicht per kip van 1.6 kilogram komt dit neer op ongeveer 280.000 kilogram.

SS

error: Kopiëren mag niet!