15 studenten en afgestudeerden ontvangen bereidverklaringen voor perceel te Commewijne

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is 15 studenten en afgestudeerden tegemoetgekomen met een perceel op Commewijne. De groep mocht de bereidverklaringen donderdag 7 april in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van in totaal zeker 1.000 grondpapieren op Tamanredjo. Hiermee krijgt het project “Bouwkavels aan studenten en afgestudeerden” een structureel karakter.

De regering erkent dat er sprake is van woningnood onder diverse doelgroepen. Zij zal trachten eenieder zoveel als mogelijk tegemoet te komen. GBB-minister Dinotha Vorswijk acht het belangrijk om jongeren en studenten ook te accommoderen, zodat zij alvast een basis hebben om te werken aan hun toekomst. 

“Deze doelgroep moet gestimuleerd worden. Het eerste waar je aan denkt wanneer je bent afgestudeerd, is een stuk grond om je huis te bouwen en te werken aan je toekomst”, aldus de bewindsvrouwe. Ze voegde eraan toe dat de regering hierin een handje helpt door studenten die niet zelf een kavel kunnen kopen, tegemoet te komen.

Toewijzen van percelen aan studenten en pas afgestudeerden moet motiverend werken en een stimulans zijn om harder te studeren. De bewindsvrouwe merkte op dat Suriname meer kader nodig heeft. De regering zal zich ervoor inzetten om studenten te motiveren, zodat het percentage hoger kader kan worden opgekrikt. 

Paul van Dun, voorzitter van de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS), toonde zich ingenomen met deze ontwikkeling, die volgens hem zal bijdragen aan het verder verlichten van de woningnood onder studenten en pas afgestudeerden. Doordat deze groep op jonge leeftijd kan beschikken over een perceel, zal zij makkelijker in staat zijn een fundament te leggen voor een goede toekomst. Van Dun pleit voor institutionalisering van het project “Bouwkavels aan studenten en pas afgestudeerden”. 

Binnen dit project worden afgestudeerden van hogescholen bij GBB voorgedragen om in aanmerking te komen voor een perceel ten behoeve van bebouwing en bewoning. Dit zal volgens de VMSS-voorzitter een enorme stimulans zijn en motiverend werken naar jongeren om harder hun best te doen op school. Hij voegde eraan toe dat dit initiatief niet als discriminatie gezien moet worden naar andere doelgroepen. Het gaat erom, dat jongeren ondersteund worden om in een vroeg stadium zelfstandig te worden en vanuit die positie werken aan de verdere opbouw van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!