Studenten FTeW krijgen presentatie van Bouw- en Woningtoezicht OW

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een presentatie verzorgd bij OW aan eerstejaarsstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname die dit schooljaar zijn gestart met de studierichting Civiele Techniek bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW).

Presentator Kishan Seetaram, waarnemend hoofd Bouw- en Woningtoezicht, legde de nadruk op een aantal zeer cruciale aspecten, waarmee de afdeling vrijwel dagelijks wordt geconfronteerd. De studenten kregen ook het nodige inzicht over de taken van de afdeling BWT.

Het doel van deze sectie is het uitoefenen van controlewerkzaamheden alsook de naleving en handhaving van de bouwvoorschriften, die verankerd zijn in de Bouwwet en het Bouwbesluit in Suriname. De afdeling heeft ook een leidende rol in het ordenen van de bouwsector. De taken van de afdeling BWT zijn onder andere het verlenen van bouwvergunningen, het vrijblijvend adviseren van derden over onder andere bouwkundige werken, het controleren van overheids- en particuliere gebouwen op vooral de bouwvoorschriften en de veiligheid en controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden na verlening van een bouwvergunning. 

De studenten toonden zich onder de indruk van de verkregen informatie en werden eveneens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Zij staan onder begeleiding van Shailesh Ramdin, docent en waarnemend richtingscoördinator, voor het vak Inleiding Bouwtechniek. Tijdens de presentatie werden de belangrijkste zaken naar voren werden gebracht met betrekking tot vergunningaanvragen en controlewerkzaamheden. Tot slot werden de studenten geadviseerd om een informatiefolder van BWT op de website te lezen.

“In deze speciale folder staat alles over het aanvragen van een bouwvergunning, documenten die daarbij nodig zijn, hoe en waar de vergunningsaanvraag in te dienen. Men komt ook meer te weten over de behandelingsprocedure en waar men eventueel naartoe kan bellen voor informatie”, aldus presentator Seetaram en  richtingscoördinator Ramdin.

error: Kopiëren mag niet!