“Situatie bij sleephelling Bigi Pan is zeer alarmerend”

Districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie spreekt van een ‘zeer alarmerende’ situatie bij de bekende sleephelling te Bigi Pan. Ze heeft deze week de situatie zelf ter plekke in ogenschouw genomen. Volgens haar is “dringende afbakking van de kreek vereist, willen we de gebieden die nu al een waterstand tot enkelhoogte aangeven geheel niet laten uitdrogen”.

“Voor een aanpak nu zal er geheid moeten worden met perkoenpalen om de uitstroom tegen te houden. De lekkage die zichtbaar is is dezelfde die de laatste keer, dus in november, werd aangepakt. Het lappen en herstellen dient eindelijk structureel aangepakt te worden.”

De huidige situatie is, aldus de districtscommissaris, een lijdensweg voor de vissers en de toeristen. Daarnaast blijkt het kanaal vaak verstopt te raken door boomstammen. De redactie van Dagblad Suriname heeft haar gevraagd om in te gaan op de actuele stand van zaken rond de sleephelling en het kanaal, maar een reactie is vooralsnog niet ontvangen.

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn bij de sleephelling en het Jamaerkanaal. Om het unieke natuurgebied Bigi Pan – vooral bekend vanwege de vele rode ibissen daar – te kunnen bereiken, moet men eerst via de Nickerierivier over de sleephelling naar het Jamaerkanaal. Maar, de sleephelling verkeert al lange tijd in een slechte staat. Boten moeten over de sleephelling getrokken worden, alvorens verder te kunnen varen naar het natuurgebied. De afgelopen jaren werden verzakkingen en dergelijke met lapmiddelen verholpen, nimmer is een structurele oplossing aangepakt. Veelal ontbraken daarvoor simpelweg de financiële middelen. 

Begin januari dit jaar werd bekend, dat gewerkt zou worden aan een plan om tol te gaan heffen bij de sleephelling, om toch inkomsten te kunnen genereren. Er zou zijn voorgesteld om aan ingezeten SRD 50 te vragen en SRD 100 aan niet-ingezetenen. Met de ontvangen gelden zou de sleephelling structureel kunnen worden aangepakt. Hoe het vandaag de dag met dit plan is gesteld, is vooralsnog onduidelijk.

Enkele maanden eerder, medio februari 2021, was het sleephelling-probleem door VHP-Assembleelid Stephen Madsaleh aangekaart in De Nationale Assemblee. Na een bezoek aan Bigi Pan constateerde de politicus een aantal acute problemen die aangepakt moeten worden. “Vooral de sleuven, vanwaar het water wegstroomt naar de oceaan. Als dat niet spoedig aangepakt wordt, valt het gebied binnenkort helemaal droog. Om dat te voorkomen, moet dit probleem acuut aangepakt worden’, aldus het Assembleelid destijds in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname.

‘Na mijn oriëntatiebezoek heb ik dit probleem gelijk aangekaart bij de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer, is de eerste verantwoordelijke voor Bigi Pan, maar als het gaat om onderhoud denk ik dat dat in handen ligt van het ministerie van Openbare Werken.’ Madsaleh legde uit dat “jaren geleden een dam gebouwd is bij de grens tussen het Bigi Pan-gebied en de oceaan”. “Deze dam is in de afgelopen jaren, rond het garnalenseizoen, steeds doorgestoken door vissers om zodoende hun garnalenvangst te vergemakkelijken. Het gebied verliest hierdoor sneller grote hoeveelheden water.”

Begin september 2021 klonk plotseling het geluid, dat de sleephelling zou worden aangepakt door het districtscommissariaat en de leiding van het ministerie van Openbare Werken in Nickerie.

“Lapwerk sleephelling gaat nu weer ten onder”

Ook nu trekt het VHP-Assembleelid Madsaleh, evenals de districtscommissaris, aan de alarmbel. In een reactie tegenover Dagblad Suriname zegt hij: 

“De situatie van Bigi Pan op dit moment is heel alarmerend. De sleephelling was een paar maanden terug tijdelijk aangepakt en het heeft geholpen, waardoor het gebied bespaard is gebleven. Op dit moment is er vanwege stijging van rivierwater een enorme druk, het lapwerk van de sleephelling wederom ten onder gaat en er op dezelfde plek grote lekkages zijn ontstaan. Het Bigi Pan-gebied kan hierdoor droog komen te liggen, waardoor het nadelige gevolgen kan hebben voor de vissers en touroperators.

Wat nu echt gedaan moet worden is, dat de overheid met deskundigen moet gaan zitten voor een duurzame aanpak, zodat wij het Bigi Pan-gebied moeten redden.”

De afgelopen jaren is er veel lapwerk geleverd rond de sleephelling, ook al in december 2012. Toen was het aannemer Firoz Moentadj die herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd aan de sleephelling. Hij legde een houten beschoeiing aan om afkalving tegen te gaan. Er werd ook een grote waterbuis geplaatst waardoor het rivierwater en dat van het Jamaerkanaal (de vaargeul van Bigi Pan) in balans gehouden kunnen worden. Het gebied rondom de sleephelling werd opgeschoond. De sleephelling was in 2009 opgeleverd, maar bepaalde schoonheidsfouten moesten eind 2012 aangepakt worden. Zo moet de vaargeul steeds uitgediept en opgeschoond worden, dat was jarenlang niet gebeurd.

Sleephelling cadeau van DSB in 2005

De sleephelling werd feitelijk geboren medio februari 2005. De helling werd door De Surinaamsche Bank (DSB) in verband met het 140-­jarig bestaan van het hoofdkantoor in Paramaribo en het 83-­jarig bestaan van het filiaal in Nieuw Nickerie, aangeboden. Deze sleephelling werd opgezet aan de rechteroever van de Nickerierivier vanwaar de reis naar het Bigi Pan-gebied voortgezet kan worden. De sleephelling zou een tweeledig doel krijgen: het bevorderen van het toerisme in Nickerie en het werk van de beroepsvissers te vergemakkelijken. Door de scheepshelling kunnen ze hun vissersboten snel en zonder te sjouwen overzetten. De helling betekende een verlichting voor alle vissers die met hun zware lading terug kwamen uit Bigi Pan. Dit project kostte de bank ongeveer 7.000 Surinaamse dollar. 

Maar, sinds 2005 worden de sleephelling en het Jamaerkanaal gekweld door allerlei mankementen, verzakkingen, etcetera. Mogelijk gaat de huidige alarmerende situatie eindelijk eens leiden tot een daadwerkelijke structurele oplossing. Pappen en nathouden gaat op den duur meer geld kosten, dan ervoor zorgen dat er een permanente oplossing voor de problemen rond de sleephelling en het kanaal komt, die wat centjes mag kosten.

PK

error: Kopiëren mag niet!