Verse melk van de melkboer zoals vanouds

Verse melk halen bij de melkboer zoals vanouds gebeurt in deze “moderne tijd” veelvuldiger dan men wel zou durven denken. Dit zegt Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond Suriname (VHB). 

Melkboeren verkopen een bescheiden deel van hun verse melk thuis voor vaste klanten of brengen des zondags op één van zondagse markten hun gezonde vloeibaar voedsel aan de man. Ze doen dat als bijverdienste naast hun dagelijkse leveringen aan de Melkcentrale Paramaribo. Het melk is dan heel vers en puur en onverdund. Het is dan echt eerlijke melk. De boer krijgt er ook een eerlijke prijs voor van de klant die niet zelden van heinde en verre komt. Meestal komt men “via via” aan het adres van zo’n melkboer. Men komt met de eigen verpakking van huis, meestal een gebruikte plastieken Fernandes softfles.

Voor een liter echte verse melk bij de boer betaalt men rond de SRD 17,50. Op de zondagse markt kan het enkele SRD’s meer kosten. Ter vergelijking kost een liter volle melk van de Melkcentrale SRD 17,50, en de halve volle en magere melk kost SRD 22,50. Bij melk “af boerderij” van de boer krijgt de consument die het er voor over heeft om bij de boer te gaan, dan wel echt verse melk. De boer ontvangt bij deze vorm van melkverkoop een prijs die voor hem veel voordeliger is dan de prijs die MCP biedt.

De huidige opkoopprijs van van MCP bedraagt SRD 10. Het overgroot deel van de dagelijkse melkproductie wordt bij de MCP afgeleverd, omdat het toch om betrekkelijk grotere hoeveelheden gaat. De zogenaamde “thuis”verkoop gebeurt op bescheiden schaal vanwege ondermeer gebrek aan opslag en andere logistieke zaken. Maar het is wel een kleine extra verdienste die voor de melkboer zeer welkom is.

Verhoging opkoopprijs?

Over een op handen zijnde verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk door de MCP zegt de voorzitter van de Veehoudersbond niet op de hoogte te zijn daarvan. In de media is er melding hiervan gemaakt. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zou de opkoopprijs naar SRD 14 brengen. Indien het zo is vindt de VHB-voorzitter op zich dat het een goede prijs is.

Maar, de praktijk van de afgelopen tientallen jaren is ook dat de melkboer vanwege alle kwaliteitseisen van MCP veel minder dan de wettelijk vastgestelde opkoopprijzen uitbetaald krijgt. Ramlagan blijft erbij dat de vaststelling door de MCP van de kwaliteit van geleverde rauwe melk weinig transparant is. Het is volgens hem meer regel dan uitzondering dat de boer in prijs wordt benadeeld. Elke verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk is toe te juichen, maar er moet veel meer gebeuren om de melkveesector te stimuleren en de melkproductie omhoog te krijgen.

Er dient gezorgd te worden voor melkkoeien van betere ras, het beschikbaar stellen van grasland en betere kwaliteit gras en andere randvoorwaarden. Ramlagan ziet nog niets van de recentelijk aangekondigde maatregelen van het ministerie van LVV om de melkproductie verhoogd te krijgen. De melk die thans in de supermarkten aan de consument wordt aangeboden bestaat voor 60% uit geïmporteerde melkpoeder. Door de ontwikkelingen in de wereld is de prijs van melkpoeder de afgelopen maanden flink gestegen. LVV had tegen deze achtergrond aangekondigd stimulerende maatregelen naar de lokale melkveesector toe te zullen nemen. Import van melkkoeien is een optie. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!