Jozef Beck: De term “beraad” kan nooit “actie” betekenen

Aan de term “beraad” is in de loop van de afgelopen ruim 30 jaar in de vakbondswereld een andere betekenis gegeven dan het werkelijk inhoudt. De uitdrukking “in beraad staan” werd in de jaren 1992-1993 voor het eerst door de Surinaamse Politiebond (SPB) gebezigd tijdens onderhandelingen met de overheid over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van politieambtenaren. Tegenwoordig wordt in de vakbondswereld veelvuldig de term “in beraad gaan/zijn” gebruikt om aan te geven dat men in actie gaat of is. “In beraad zijn” wordt heden ten dage door vakbonden gebruikt om veelal aan te geven dat men in actie is, waarbij de bondsleden zich wel op de werkplek bevinden, doch geen werkzaamheden verrichten. De vraag nu is of de “term in beraad gaan/zijn” wel of juist wordt gebruikt zoals het betekent.

De toenmalige voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Jozef Beck, legde desgevraagd uit dat indertijd (1992-1993) tijdens de vakbondsonderhandelingen met het onderhandelingsteam van de overheid op een bepaalde moment hij ertoe gedreven werd om een brief te schrijven aan de toenmalige president. Het waren taaie onderhandelingen die lang hadden geduurd en ook voor spanningen hadden gezorgd. Over de primaire arbeidsvoorwaarden was er op een gegeven moment een principeakkoord bereikt en over de secundaire voorwaarden moest nog verder gepraat worden.

De zaak dreigde echter weer vast te lopen, nadat het onderhandelingsteam van de overheid terugkwam op het bereikte principe akkoord. Inzake medische voorzieningen was over bepaalde zaken consensus bereikt, maar over andere weer niet. Niet lang nadat de SPB met de shopstewards in vergadering bijeen was om ze te informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen, heeft het ministerie van Volksgezondheid een persbericht gelanceerd waarin werd gesteld dat partijen een akkoord hadden bereikt. Bij de SPB zette dit kwaad bloed. In een spoedschrijven aan de minister van Volksgezondheid vroeg de SPB om de mededeling te corrigeren. De handeling van de minister werd bestempeld als tegen te zijn met de gangbare onderhandelingsprotocollen en dat er sprake was van beschadigd vertrouwen. De SPB vatte de handeling van de minister hoog op.

Ook werd naar aanleiding van de ontstane situatie een schrijven gericht aan de toenmalige president. Daarin werd de president gevraagd om te onderzoeken wat er verder moest gebeuren. In afwachting van de response van de president en de eventuele goedkeuring van de te ontvangen response door de ledenvergadering, gaf de SPB toen aan dat zij “in beraad staan”.

Volgens Jozef Beck verwijst de term “in beraad” naar hetgeen daarover zowel in het civiele recht als in het privaatrecht staat. Daarin wordt onder meer gesproken over het recht van beraadslagen. Beraadslagen heeft in die wettelijke context de betekenis van onderhandelen.

De SPB heeft de term “in beraad staan” indertijd in die context gebruikt. “In beraad” zijn betekent in elk geval niet “in actie” zijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!