Digitalisering van registers Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950

Het Nationaal Archief van Suriname (NAS) onder leiding van nationaal archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad heeft afgelopen zaterdag informatie verschaft over de vorderingen die worden gemaakt in het kader van de digitalisering van de registers van de Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950.  Meer dan 300.000 pagina’s aan akten worden ingevoerd.

Wetenschappelijk project

Projectleider Coen van Galen van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland, verzorgde een lezing. Het gehoor bestond voornamelijk uit vrijwilligers/deelnemers die meehelpen om de registers te transcriberen, te digitaliseren. De Radboud Universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Nationale Archieven van Suriname en Nederland werken in deze samen.

Stamboomonderzoek

Vermeldenswaard is, dat de heer Marcel Meyer, vertegenwoordiger van de Stichting Surinaamse Genealogie (SSG), die betrokken was bij de uitvoering van het wetenschappelijk project, op woensdag 30 maart is overleden. De SSG treedt op als gesprekspartner naar instellingen in Suriname en Nederland om archieven (beter) toegankelijk te maken voor Surinaams familie- stamboomonderzoek.

HD

error: Kopiëren mag niet!