Chaitra Navratri ………

een mooi moment om de goddelijke krachten in onszelf weer te laten ontwaken.

In deze periode, zien we overal mensen om ons heen die Parvati Maa, Durga Maa, Jagadamba, Santoshi Maa, Gaitrie Devi, Kali Maa, Saraswati Maa en Lakshmi Maa aanroepen, de hele nacht wakker blijven, vasten, zuiverheid omarmen – omdat het heilige festival van Navratri is begonnen. Met heel veel liefde, toewijding, zuivere intenties en gevoelens, worden deze goddelijke wezens die de Shiv Shakti’s worden genoemd, gedurende negen opeenvolgende dagen aangeroepen.

Laten we vandaag, voor een moment stilstaan, bij de diepere betekenis van dit heilige festival. Wie roepen we eigenlijk aan op deze dagen? Wat is de spirituele betekenis ervan?

Goddelijkheid en zuiverheid zijn oorspronkelijke kwaliteiten van de ziel die wij heden ten dage nauwelijks ervaren en vergeten zijn. Hierdoor raken onze goddelijke kwaliteiten op de achtergrond en komen de ondeugden nl.: lust (onzuivere verlangens), boosheid, hebzucht, gehechtheid en arrogantie omhoog.

Symbolisch wordt de overwinning van onze goddelijkheid over ondeugd, oftewel zuiverheid over onzuiverheid, afgebeeld als de wapens in de handen van deze devi’s. Deze wapens staan symbool voor goddelijke kennis en spirituele kracht, waardoor degenen die ze gebruiken de overwinning behalen over de negatieve tendensen in zichzelf zoals jaloezie, haat, pijn creëren, afwijzing, manipulatie. Ook het vertrappen van de demonen onder de voeten van de devi’s is symbolisch voor het opgeven van het onzuivere verlangen om controle over anderen te willen hebben, dominant gedrag etc.

De 8 armen waarmee de devi’s worden afgebeeld, staan voor de 8 goddelijke krachten in de ziel. Het accurate gebruik van het wapen van ware kennis samen met deze 8 goddelijke krachten zorgt ervoor, dat onze goddelijkheid weer aangewakkerd wordt en omhoog komt, waardoor de negativiteit in ons automatisch ondergedompeld raakt.

 –  de kracht van introversie, kracht om los te laten, kracht van tolerantie/verdraagzaamheid, kracht van acceptatie/aanpassing, kracht om dingen onder ogen te zien, kracht van onderscheiden tussen waarheid en valsheid, kracht om accurate beslissingen te nemen en de kracht van coöperatie/samenwerking.

Maar hoe kunnen we deze Navratri, de goddelijke krachten in onszelf weer aanwakkeren?

  • Wakker blijven: Ten eerste moeten we ontwaken uit de diepe slaap van onwetendheid waarin we in dit ijzeren tijdperk (kalyug) leven. Onwetendheid over de accurate kennis van wie wij daadwerkelijk zijn, wie God is, wat onze relatie met Hem is en over het levensspel.
  • Vasten: De volgende stap is “vasten”. Laten we het begrip vasten, wat dieper begrijpen en toepassen deze Navratri. Laten we ons niet alleen onthouden van onzuivere voedsel maar ook van onzuivere gedachten, gevoelens, woorden en handelingen. Door deze disciplines te volgen neemt onze wilskracht toe.
  • Licht ontsteken: De diya’s die worden aangestoken herinneren ons eraan dat wij van oorsprong zuivere zielen zijn, punten van levend stralend licht en niet het lichaam, gesymboliseerd door het aardewerk kommetje samengesteld uit de 5 elementen. Het herinnert ons eraan om in spiritueel bewustzijn te blijven. In het juiste bewustzijn, blijft “het licht” aan, voelen wij ons verlicht en wordt het schenken van “licht”, als stralen van liefde, respect en coöperatie, altijd en aan eenieder iets natuurlijks. Relaties worden dan weer harmonieus.

De mate waarin wij accurate spirituele kennis en de goddelijke krachten bewust gaan toepassen in ons dagelijks leven, in die mate zal onze goddelijkheid steeds meer onze natuurlijke aard worden, Transformatie van de wereld naar een wereld vol liefde, vrede en geluk wordt dan weer een feit.

BRAHMA KUMARIS SPIRITUELE ORGANISATIE

error: Kopiëren mag niet!