Verantwoording laat democratie functioneren

Door het ministerie van Arbeid en Jeugd is voor de tweede keer binnen een paar maanden een persconferentie gehouden om het beleid dat de minister uitvoert, uit de doeken te doen. Daarmee heeft het ministerie zich opengesteld en heeft het getoond in een open sfeer openheid van zaken te geven waarmee het ministerie bezig is. Daarmee heeft het ministerie zich ook kwetsbaar opgesteld, want bij een persconferentie is er ruimte om plenair of bilateraal allerlei vragen te stellen. De minister heeft hiermede getoond bereid te zijn om aan de samenleving in een open sfeer verantwoording af te leggen, te meer daar persconferenties niet verplicht zijn. Een behoorlijk aantal mediabedrijven waren aanwezig tijdens de persconferentie en in een ontspannen sfeer zijn vragen beantwoord.

Opvallend was dat de directie in ruime mate, zeer waarschijnlijk compleet, aanwezig was en in een sfeer van harmonie het beleid heeft uiteengezet en vragen heeft beantwoord. Er zijn op deze persconferentie heel actuele onderwerpen aan de orde gekomen zoals de covidsteun. Tientallen miljoenen zijn door de regering uitbetaald, maar de economie gaat nu open en terecht is er geen noodzaak meer om subsidie aan bedrijven te blijven geven. Opvallend is dat de minister aangekondigd heeft dat een werklozenuitkering bij het ministerie in overweging is. Wanneer de werklozenuitkering in Suriname wordt ingevoerd, dan zal het sociaal zekerheidssysteem in Suriname compleet zijn.

Suriname heeft door werk van de vroegste vakbonden en politieke partijen in de vorige eeuw een heleboel sociale zekerheden ingevoerd. Bij sommigen moet er een bijdrage worden geleverd en er zijn uitkeringen die puur uit de staatskas komen. We denken dan aan de kinderbijslag. Door het ministerie is aangegeven dat wanneer een werklozenuitkering wordt gegeven, de rechthebbenden wel moeten hebben aangetoond dat men werk zoekt en bereid is te werken.

Het ministerie heeft een vacaturebank en wanneer er van daaruit er passende arbeid werk wordt aangeboden en mensen accepteren dat niet, dan kan zo een uitkering worden stopgezet. Wanneer de regering werklozenuitkering zal moeten uitkeren aan werklozen, dan zal de regering meer dan nu gemotiveerd zijn om banen te scheppen.

Dus de regering zal eerder geneigd zijn om investeringen te stimuleren, waardoor banen worden gecreëerd. De werklozen moeten dan deze banen gaan invullen, en daardoor vindt versterking van de burger plaats, want die is dan niet meer afhankelijk van de regering. Wanneer er een werklozenuitkering is, dan kunnen overtollige ambtenaren ook hierin vallen. En zal het gemakkelijker zijn voor de regering om de sanering van het zeer uitgedijde overheidsapparaat door te voeren. Mensen worden dan niet brodeloos. En zeker kan voor deze groep een systeem worden gecreëerd dat de regering een overtollig groep vraagt om ingezet te worden bij sociale organisaties die zich bezighouden met kinderen, de jeugd, zieken en volwassenen. Ook kunnen ze aan ziekenhuizen worden uitgeleend onder andere om onderhouds- en schoonmaakwerk te doen. Hiervoor zal de personeelswet moeten worden aangepast. De werklozenuitkering zal heel positieve effecten hebben op de Surinaamse samenleving. Het bestaat in vele landen en wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Tijdens de persconferentie is ook een uiteenzetting gegeven van het vele werk dat gedaan wordt door het ministerie om de arbeidsregels in Suriname te vernieuwen. We hebben eerder aandacht besteed aan de wetten die nu in DNA worden behandeld die gaan over het tegengaan van discriminatie en het bestrijden van geweld en seksueel molest. We zien dat sinds deze laatste wet in behandeling is, er een heleboel zaken over seksueel molest op verschillende werkplekken het nieuws hebben behaald.

Opvallend is het geval dat besproken is in het nieuws hoe een bedrijf een medewerker die meegeholpen had aan een onderzoek in het bedrijf, door het bedrijf werd ontslagen. Gelukkig heeft Arbeid dit ontslag niet gehonoreerd. En hiermee is het dus dan duidelijk geworden hoe gevoelig de zaken rond seksueel molest liggen. Het kan niet anders dan dat medewerkers tijdens een onderzoek verklaringen gaan moeten afleggen. Deze verklaringen zullen soms gericht zijn tegen een directeur of een manager zijn. In de wetten die nu gemaakt worden, moeten deze personen en klokkenluiders goed worden beschermd.

Het is zo dat geweld, seksueel molest en discriminatie iedereen kan overkomen, mannen en vrouwen. De statistieken wijzen echter uit dat kwetsbare groepen, die er ook zijn in Suriname, eerder slachtoffer zijn van geweld en discriminatie. Bij seksueel molest is het wereldwijd zo dat vooral vrouwen daarvan het slachtoffer worden. Er is een genderbeleid in Suriname en dat beleid heeft de bedoeling om de balans tussen mannen en vrouwen tot stand te helpen komen. En als de vrouwen of jongeren achtergesteld worden of mensen uit bepaalde groepen, dan moeten deze groepen gestimuleerd worden. Ook noemenswaardig was de uiteenzetting over vakbondsrechten en de grenzen die eraan zijn verbonden. Hierover hebben we het regelmatig hier gehad. In elk geval heeft de minister van Arbeid getoond om bereid te zijn verantwoording af te leggen aan het publiek. Dat is een voorbeeld dat door andere ministers moet worden overgenomen.         

error: Kopiëren mag niet!